Skip to content

Lokaal Wassenaar: verduurzaming versnellen

2 februari 20223 minute read

Als ik na een regenbui de buitentafel droogmaak, is de vaatdoek zwart. U herkent dat vast wel. Het regenwater is vervuild, zelfs in een groene gemeente als Wassenaar. Ik denk dan aan alle extra voordelen als Wassenaar eenmaal klimaatneutraal is: de lucht wordt zo veel schoner als we niet meer op benzine of diesel rijden. Door het vele verkeer wordt de lucht nu nog gevuld met stikstofoxiden, roet en ander fijnstof. Schone lucht is essentieel voor ieders gezondheid; ouderen, kinderen, voor wie buiten sport of z’n eigen groente kweekt…

Niet alleen scheelt het vervuiling als we elektrisch rijden, het wordt ook stiller rondom de drukke wegen door het dorp. Zeker als Wassenaar een 30-kilometer gebied wordt. Stiller en verkeersveiliger. Hoe eerder klimaatneutraal, des te eerder wordt Wassenaar schoner, stiller, veiliger…

Het spaart ook geld uit. De aanschaf van isolatiemateriaal en panelen is binnen 5-7 jaar afbetaald en daarna wordt er nog zeker 15 jaar verdiend. Dit geldt voor particulieren én voor de gemeente. Gemeentelijke gebouwen, die goed geïsoleerd zijn en zelf hun energie opwekken, zorgen binnen afzienbare tijd voor een fikse besparing op de Wassenaarse begroting.

‘Klimaatneutraal zijn’ biedt zoveel voordelen, dat je bijna zou vergeten waarom het echt moet. In ons verkiezingsprogramma staat: klimaatverandering vormt een bedreiging voor onze veiligheid, o.a. door extreem weer. Veiligheid is een groot goed, dat alle aandacht verdient. Daarom vindt Lokaal Wassenaar dat de gemeente zijn ambities mag opschroeven en stelt als haalbaar en wenselijk doel: Wassenaar klimaatneutraal in 2040!

We willen dit bereiken door gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, door bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark, waar mogelijk, te kiezen voor elektrisch, door de snelheid in het gehele dorp tot 30 kilometer te maximeren, door te zorgen voor een beter ov en het gebruik ervan aan te moedigen, door sluipverkeer tegen te gaan, door vrachtverkeer slimmer door het dorp te loodsen en te onderzoeken hoe de N44 weer een lokale weg kan worden, door te zorgen voor een groene buffer aan de noordkant van het dorp, door in te zetten op circulaire afvalverwerking. Maar vooral door duurzame initiatieven van bewoners en bedrijven te stimuleren en actief te ondersteunen…

We lezen in de verkiezingsprogramma’s dat alle partijen oog hebben voor het klimaat. Daarom nodigen we hen van harte uit om met Lokaal Wassenaar in de nieuwe gemeenteraad het proces te versnellen en in te zetten op 2040. Voor een groen, gezond én veilig Wassenaar. Vindt u dat ook belangrijk? Stem dan 16 maart op Lokaal Wassenaar.

Annemarie de Raad
Kandidaatsraadslid Lokaal Wassenaar Lijst 3

Annemarie de Raad

Tags

GemeenteraadGR2022IngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top