Skip to content
Fotocredit: @KCAP

Bestemmingsplan Valkenhorst nu nog niet vastgesteld door stikstofregels

3 februari 20222 minute read

Het college van gemeente Katwijk heeft 2 februari besloten om een pauze te nemen in het proces van vaststelling van het bestemmingsplan voor Valkenhorst. Doordat de nieuwe Aerius Calculator van het RIVM pas op 20 januari beschikbaar werd, hebben de initiatiefnemers van Valkenhorst te weinig tijd gehad om voor de behandeling in de gemeenteraad deze maand, nieuwe stikstofberekeningen te maken en ervoor te zorgen dat er voldoende stikstofcompensatie aanwezig is.

Wethouder Gerard Mostert is erg teleurgesteld in deze uitkomst maar meent zo vertraging in een latere fase te voorkomen. “Onze gemeente kan het zich niet permitteren op het gebied van stikstofcompensaties risico’s te nemen in de bestemmingsplanprocedure. Het plangebied ligt direct naast een Natura 2000-gebied. Als wij dit niet goed toetsen en overtuigd zijn van juiste berekeningen en een goede stikstofoplossing, zal de Raad van State de ontwikkeling een halt toeroepen in een latere fase. Dan zijn we verder van huis. Zowel de gemeente als de initiatiefnemers willen nog steeds zo snel mogelijk bouwen.”

Bij nieuwbouw is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers om te zorgen voor de verplichte stikstofcompensatie. De gemeente toetst of hun oplossing voldoet aan de regels en of door hen voldoende stikstofcompensatie gevonden is. Als dat niet zo is, kan het bestemmingsplan niet worden uitgevoerd en dus niet worden vastgesteld.

In december 2021 sloten het Rijksvastgoedbedrijf en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling een overeenkomst waarbij BPD stikstofrechten verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf in ruil voor bouwgrond en ontwikkelrechten. Volgens de oude rekensystematiek van het RIVM voor stikstofcompensatie, hadden de initiatiefnemers hiermee voldoende stikstofcompensatie voor de bouw van 5600 woningen en voorzieningen.

Echter, door een uitspraak van de Raad van State over stikstofcompensatie voor de snelweg A15, besloot het RIVM tussentijds een nieuwe rekensystematiek voor bouw en infra te ontwikkelen en op te leggen. Deze nieuwe calculator kwam pas begin dit jaar en dus te laat voor de initiatiefnemers om voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan de stikstofcompensatie te realiseren. Katwijk hoopt dat zij nu snel duidelijkheid kunnen bieden over de stikstofopgave voor Valkenhorst. Dan kan het bestemmingsplan direct daarna door de gemeenteraad verder in procedure worden genomen.

 

Tags

BestemmingsplanKatwijkStikstofUitstelValkenhorstWassenaarWoningbouwlocatie Valkenburg
Gerelateerde artikelen
Back To Top