Skip to content

D66: Samen op weg naar een duurzaam Wassenaar

5 februari 20222 minute read

Wassenaar is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te recreëren, met veel groene wijken, landgoederen, parken, Natura 2000 gebied Meijendel, strand en zee naast de deur. We koesteren al dat moois, in de wetenschap dat het niet vanzelfsprekend is. Klimaatverandering vormt een bedreiging met als gevolg een stijgende zeespiegel en steeds extremer weer. Dit heeft consequenties voor de dichtbevolkte regio waarin Wassenaar ligt. Daarom nemen we maatregelen.

Ik zet me als kandidaat-raadslid graag in voor D66 Wassenaar en de groene ambities die we hebben voor onze mooie gemeente. D66 wil dat Wassenaar in 2050 klimaatneutraal is. Om dat te bereiken is het cruciaal dat we zo snel mogelijk extra meters gaan maken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en overschakelen op duurzame energie. De gemeente Wassenaar loopt achter op het klimaatneutrale doel voor 2050. D66 wil een overzichtelijke routekaart met bindende targets en acties zodat Wassenaar in 2050 een klimaatneutraal dorp is. Voor D66 is het belangrijk dat we dit samen doen met de inwoners van Wassenaar. De gemeente stimuleert en faciliteert de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie, met voorlichting en subsidies van het Rijk en de provincie.

D66 wil dat Wassenaar een groene oase in de regio blijft. Een aantrekkelijke plek om te wonen en te recreëren, voor Wassenaarders en recreanten van elders. Een goede bescherming van onze meest kwetsbare natuur staat voorop. Onze natuurparel Meijendel beslaat 30% van het grondgebied van Wassenaar. Dat schept verplichtingen. D66 is voorstander van duurzaam toerisme in evenwicht met natuurbescherming. Dit betekent voorrang voor fietsers en wandelaars, het autoverkeer in goede banen leiden en meer alternatieven voor duurzame recreatie met nieuw aan te leggen natuurgebieden rond Wassenaar. Om de overlast van de N44 te verminderen, wil D66 deze terug brengen naar twee enkele rijbanen voor auto’s met 50 km/h. De vrijkomende banen moeten worden ingericht voor elektrische pendelbussen die met regelmaat gaan.

Wassenaar heeft alles in huis om een duurzame gemeente te worden: veel groen, innovatief ondernemerschap, een authentiek centrum en gezellige terrassen. Maar vooral actieve maatschappelijke partners als de “Groene Meent”, “Samen Slim Rijden” en de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) die enthousiast werken aan duurzame initiatieven. D66 wil dat de gemeente de groene initiatieven waar mogelijk actief ondersteunt, de regie neemt om samen met maatschappelijke partners en de zes Buurkrachtteams Wassenaar klimaatneutraal te maken.

Ernst R. Klatte, kandidaat-raadslid D66 #3

Ernst Klatte kandidaat raadslid D66 nr. 3

 

Tags

D66GemeenteraadGR2022IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top