Ga naar hoofdinhoud

Jong geleerd, oud gedaan: D66 wil meters maken voor goed en duurzaam onderwijs

16 februari 20223 minute read

Het is ieder jaar weer een vrolijke aanblik: de vaak versleten rugzakken aan de vlaggenmasten of aan de gevels van de huizen als teken dat er een jongere woont die zijn of haar diploma heeft weten te bemachtigen, klaar voor de sprong in de wijde wereld. Een mooie mijlpaal, een moment dat je niet vergeet omdat het je eerste stap is op weg naar je vrijheid en zelfstandigheid.

Maar de weg daar naartoe is niet vanzelfsprekend. De plek waar iemands wieg heeft gestaan is anno 2022 bepalend voor iemands kansen, ook in Wassenaar. Kunnen je ouders een bijles betalen als je die nodig hebt? Kan je na school naar een sportclub of naar muziekles om je verder te ontwikkelen? Wordt er thuis gelezen, is de bibliotheek een vertrouwde plek en is er aandacht voor kunst en cultuur?

D66 maakt zich hard voor kansengelijkheid. Ieder kind verdient goed onderwijs, in een gezonde en veilige omgeving. Met veel plezier zet ik me hiervoor in als kandidaat-raadslid van D66 Wassenaar. Ook in Wassenaar moeten we aan de slag, zodat in onze mooie, groene gemeente alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, om vanuit die basis de eigen weg te vinden.

De gemeente is vanuit haar rol verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen en een gezonde, veilige, duurzame leeromgeving van de kinderen. D66 wil daar meer werk van maken. In ons dorp zou voorop moeten staan dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen en lopen. D66 wil de verkeersveiligheid verbeteren. En kijken of de straten bij de scholen kunnen worden afgesloten voor autoverkeer aan het begin en aan het einde van de schooldag.

D66 wil ook vaart maken met investeringen voor schone lucht in de scholen en daarbuiten, met goede ventilatie en duurzame schoolgebouwen. Jong geleerd is oud gedaan: juist de scholen kunnen de weg wijzen naar een duurzame manier van leven, met aandacht voor hernieuwbare energie door zonnepanelen te plaatsen, met groene speelplaatsen en met groene activiteiten zodat kinderen al vroeg kennismaken met de waarde van de natuur en leren hoe je duurzaam met spullen om kan gaan.

D66 ziet graag dat scholen in Wassenaar de samenwerking aangaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en wil dat de gemeente een actieve rol oppakt om scholen waar nodig te ondersteunen. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor een rijke schooldag voor ieder kind houdt niet op bij het schoolplein. D66 wil dat de gemeente samen met de scholen en jeugdinstellingen extra ondersteuning geeft aan kinderen die geen toegang hebben tot boeken, kunst en sport.

Met naschoolse activiteiten op sportverenigingen, met leuke uitstapjes naar het theater of museum, met gratis huiswerkbegeleiding en met een bibliotheek die als het thuis niet kan een rustige plek biedt aan kinderen om te leren, een plek waar ze ook via boeken en verhalen de wereld kunnen ontdekken.

Ieder kind verdient gelijke kansen. Niemand zal het daarmee oneens zijn. Laten we er voor zorgen dat ieder Wassenaars kind die kansen ook echt krijgt.

Marianne Wuite, kandidaat-raadslid D66 Wassenaar #4

MarianneWuited66

 

Tags

D66GemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top