Skip to content
Fotocredit: PR

CDA Wassenaar: Groen en erfgoed behouden voor de toekomst – wandelt u mee?

19 februari 20222 minute read

Groen is het logo van het CDA. Groen is ons mooie Wassenaar. Groen is hard nodig om ons klimaat te beschermen. Het CDA heeft concrete maatregelen in petto om hierin serieuze slagen te kunnen maken.

Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Wij maken ons hard voor een burgerberaad, waarin inwoners van Wassenaar concrete voorstellen kunnen doen om onze gemeente verder te verduurzamen. Dit zorgt voor een breder draagvlak, zodat concrete acties snel uitgevoerd kunnen worden. Toegankelijke informatie over hoe je als inwoner duurzaam kan leven, is noodzakelijk. Daarom stellen wij voor een Klimaatloket in te richten in het centrum waar je die informatie kan krijgen.

Daarnaast is het zaak om de regionale energietransitie strategie snel om te zetten in lokaal beleid. Zowel om de gemeente te verduurzamen (op alle terreinen) als inwoners te stimuleren om aan de slag te gaan. Uiteraard deed het CDA op 11 februari mee met “Warme Truiendag. Je kan elke dag beginnen om de CO2 uitstoot te helpen verminderen!

Méér groen en een strategische beplanting van bomen en struiken willen wij ook in Wassenaar ter voorkoming van hittestress en voor de verwerking van overtollig water. Wij kunnen nú het verschil maken voor onze kinderen, de toekomstige generatie.

Om onze ‘parel aan zee’ glanzend te houden wil het CDA Wassenaar onze plaatselijke historie en ons cultureel erfgoed koesteren. In ons verkiezingsprogramma hebben wij een voorstel voor een Museum van Wassenaar, gewijd aan de geschiedenis van ons eeuwenoude dorp en ons culturele erfgoed met bijzondere architectuur,waarin ook de collectie van het bestaande brandweermuseum kan worden ondergebracht.

Inzake de bescherming van cultureel erfgoed volgt het CDA het advies van de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed: meer en duidelijke informatie door de gemeente aan eigenaren van monumentale pandenover de status van de bescherming en de mogelijkheden voor wijziging ervan. Dit kost weinig en is snel te realiseren. Bovendien vinden wij dit een vanzelfsprekende dienstverlening door de gemeente.

In het kader van ons groene Wassenaar organiseren wij een rondleiding op zaterdagmiddag 26 februari, 15.00 uur. We hebben Peter ten Arve, onze Wassenaarse wandelende encyclopedie, bereid gevonden ons mee te nemen door het dorpscentrum om te vertellen over de geschiedenis en architectuur van ‘een dozijn historische panden’. Samen met u wandelen om onze historie en ons erfgoed te leren kennen!

Mee wandelen? Wees er snel bij. Ieder is welkom. Aanmelden uiterlijk 23 februari:secretariaat@wassenaar.cda.nl.

 

Tags

CDAGemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top