Ga naar hoofdinhoud

Inge Bunte (PvdA) inwoners weten vaak de weg niet te vinden

21 februari 20222 minute read

Een van de belangrijkste taken van een gemeente is zorgen voor een steuntje in de rug voor inwoners die dat nodig hebben. Inge Bunte, nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA, heeft de afgelopen jaren haar kennis en ervaring ingezet om het sociale beleid van de gemeente op koers te houden. Ze maakt zich zorgen over voldoende betaalbare woningen in Wassenaar.

Inge: ”Vanuit mijn ervaring als medewerker bij de sociale dienst van Wassenaar heb ik gezien hoe mensen buiten hun schuld in de problemen kunnen komen. In mijn werk heb ik steeds geprobeerd de inwoners te helpen, hen weer perspectief te bieden. Ik heb mijn kennis en ervaring de afgelopen jaren ingezet namens de PvdA in de Commissie Sociaal Domein.”

Inge vervolgt: “Wassenaar is een sociaal dorp met veel voorzieningen en instellingen op het gebied van welzijn. Naast mijn deelname aan de Commissie Sociaal Domein ben ik actief als vrijwilliger bij de SMOW (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar). Bij mijn ‘welzijnsbezoeken of -telefoontjes’ aan ouderen valt me regelmatig op dat inwoners terughoudend of zelfs onbekend zijn met de mogelijkheden van deelname aan sociale activiteiten. Het is lastig een weg te vinden in het woud van sociale instellingen en voorzieningen.”

Een ander probleem waar Inge zich zorgen over maakt is de hoge woningnood in Wassenaar. Er zijn nauwelijks betaalbare woningen en er is te weinig doorstroming. Inge neemt zichzelf als voorbeeld: “Ik zou vanwege mijn leeftijd (73) graag naar een appartement willen verhuizen en ben bereid daar ook meer huur voor te betalen. En ik ben zeker niet de enige!”

Ze vervolgt: “Er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd voor middeninkomens en dat betekent dat de doorstroming vanuit de sociale huur stagneert. Daarom ben ik het er van harte mee eens dat de PvdA inzet om 50% van de woningen die worden gebouwd te bestemmen voor middeninkomens. ”DA’S PvdA: Duurzaam, Actief én Sociaal.”

3

Tags

GemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top