Ga naar hoofdinhoud

Dit gaat u betalen: Aanslag lokale heffingen 2022

24 februari 20223 minute read

Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen van de gemeentelijke belastingen weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2021 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 6,9% hoger. Huurders betalen gemiddeld circa 8,1% meer dan in 2021.

Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB);
  • afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht voor bedrijven);
  • rioolheffing;
  • hondenbelasting.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
De OZB-aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) per 1 januari 2021. Deze waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De opbrengst van de OZB gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen. De OZB-aanslag voor woningen is gemiddeld, ongeveer, 5,7% hoger dan in 2021.

Afvalstoffenheffing
Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Door een toename van kosten van de afvalinzameling, met name door een gewijzigde inzamelvariant per 2022, zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2021 met circa 12,0% gestegen.

Rioolheffing
Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten van het rioolstelsel en andere wettelijke watertaken. De tarieven voor de rioolheffing zijn met ongeveer 1,4% (inflatiepercentage) toegenomen ten opzichte van 2021.

Hondenbelasting
Houders van een hond betalen hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen maar ook de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en straatreiniging. De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2022 alleen met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd.

Belangrijkste tarieven Wassenaar 2022:

IMG 1189

IMG 1190

IMG 1191

BSGR aangesloten bij MijnOverheid
De BSGR is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin men digitaal post ontvangt van bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook van de BSGR. Dit betekent dat de belastingaanslagen en andere post van de BSGR digitaal aangeboden worden in de Berichtenbox. Als u uw Berichtenbox al heeft geactiveerd en daarbij aangevinkt heeft dat u post van de BSGR via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt u uw belastingaanslag in uw Berichtenbox.

Liever aanslag per post
Mocht u uw belastingaanslag en andere post van de BSGR toch liever op papier per post willen ontvangen dan kunt u dat in MijnOverheid aanpassen. De gemeente of de BSGR kunnen dit niet voor u doen omdat alleen u met uw DigiD-code toegang heeft tot de Berichtenbox van MijnOverheid. Het (opnieuw) aanvragen van uw DigiD-code regelt u via www.digid.nl.

Niet eens met uw aanslag en deskundige inschakelen of niet?
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde en/of uw aanslag? Neem dan eerst even contact op met de BSGR en leg uit waarom dat zo is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u altijd nog bezwaar indienen of een no-cure-no-pay bedrijf inschakelen. Het uitgangspunt bij deze bureaus is echter het krijgen van een zo hoog mogelijke vergoeding. Deze vergoedingen worden betaald uit belastinggeld. Elk gemaakt bezwaar kost de maatschappij gemiddeld € 700,–, ook als de aanslag met bijvoorbeeld maar € 1,– moet worden verlaagd.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van de BSGR.

Hoewel deze tekst zorgvuldig is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Tags

AfvalstoffenheffingBSGRGemeenteHondenbelastinglokale heffingenOZBRioolheffingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top