Skip to content

D66: Samen goed wonen in Wassenaar

2 maart 20222 minute read

Woningen bouwen in Wassenaar is gezien de beperkte vrije ruimte om te bouwen een ingewikkelde opgave. De Woonvisie 2021-2025 “Grip op wonen” geeft helder richting aan de te volgen stappen om de nog beschikbare ruimte te gebruiken. D66 heeft in het verkiezingsprogramma heldere keuzen gemaakt die helpen daar nu versneld mee aan de slag te gaan.

De Woonvisie geeft duidelijk aan wat de bouwopgave is voor de komende vier jaren: de locaties Den Deijl, Gemeentewerf en Kerkehout worden in ontwikkeling genomen. Hiermee is een begin gemaakt met de invulling van een grote wens van D66 Wassenaar: wij hebben in de raad en in het college steeds gepleit voor de bouw van zowel huur- als koopwoningen voor jong en oud in het betaalbare middensegment. In het lijstje van “de drie” verdient vooral de Gemeentewerf prioriteit. Het is een perfecte locatie om voor ouderen passende woonruimte te bouwen, handig dicht bij de winkels in het centrum.

Het eerdere burgerinitiatief daartoe wacht nu al zo lang op afronding, dat extra aandacht zeker op zijn plaats is. Dat geldt ook voor de bodemsanering van de vervuilde grond van de voormalige gasfabriek. Die moet nu voortvarend worden opgepakt! Bij de bouw van voor ouderen geschikte woonruimte zal vooral ook echt gekeken moeten worden naar de verschillende oplossingen. Denk aan woonvormen voor louter zelfstandige bewoning of Beschut wonen/Verzorgingshuis “nieuwe stijl”, uitdrukkelijk geschikt voor bewoners met een lichte zorgvraag.

D66 wil de Hoge Klei in ontwikkeling gaan brengen, expliciet voor de middengroep en jonge families. De wijk moet een voorbeeldwijk worden voor groen en duurzaam bouwen. D66 wil in toekomstige bouwprojecten aandringen op het realiseren van 30% sociale woningbouw. Daarvan zou zeker een kwart beschikbaar moeten zijn voor inwoners van Wassenaar of van mensen die hier al werken.

Wij vinden het belangrijk voor de leefbaarheid van wijken dat er woonmogelijkheden zijn voor een mix van jong en oud en van gezinnen en alleenstaanden. Daarvoor moeten gevarieerde typen woningen en voorzieningen in een wijk worden gerealiseerd. Zo willen we stimuleren dat het splitsen van woningen in meerdere appartementen mogelijk wordt. Wonen boven en achter winkels kan bijdragen aan het vergroten van de woningvoorraad en de leefbaarheid van het centrum vergroten. Zo kunnen we ook in Wassenaar een bijdrage leveren aan het oplossen van de woonproblemen, ook in ons mooie dorp!

Lijst D66/Top 5

 

Tags

D66GemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top