Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Jan Schouten

Meer plas-dras voor de weidevogel bij De Groene Klaver

3 maart 20222 minute read

Agrarisch collectief De Groene Klaver heeft 40% meer plas-dras gebieden in agrarisch gebied afgesloten dan voorgaande jaren. Het collectief heeft daarvoor projectgelden van de provincie Zuid-Holland benut om dit mogelijk te maken.

Vanaf 15 februari zijn de plas-dras gebieden met behulp van zonnepompen weer onder water gezet. Plas-dras is het bewust vernatten van een gedeelte van het weiland om een betere leefomgeving voor de boerenlandvogel te creëren. Met name de kievit, de tureluur en de grutto profiteren hiervan. In het vroege voorjaar verzamelen de grutto’s en andere weidevogels zich rondom de plas-dras gebieden. Later in het seizoen foerageren de weidevogels met hun kuikens rondom de plas-dras gebieden.

De veehouders kunnen tijdens de vernatting het weiland niet gebruiken voor weidegang of voor de wintervoorraad. Daarom keert De Groene Klaver een tegemoetkoming voor de opbrengstderving uit aan zijn deelnemers.

De Groene Klaver signaleert een toenemende interesse voor deelname aan agrarisch natuurbeheer bij boeren. Hij zal daarom nog meer tijd en geld in gaan zetten om effectieve maatregelen uit te voeren. Inmiddels heeft De Groene Klaver alweer de eerste nieuwe aanvragen voor plas-dras gebieden voor volgend jaar in behandeling.

Over De Groene Klaver
De Groene Klaver, een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers. We zetten ons in voor natuur en landschap in het agrarisch buitengebied om de steden Leiden en Alphen a/d Rijn en met aan de randen Den Haag, Zoetermeer en Katwijk. Een prachtig gebied met verrassende natuur- en landschapstypes. Langs de kust strandwallen, landgoederen en bollengebied, meer landinwaarts de veenweidegebieden, de kleigronden en het plassengebied.

Tags

Cooperatie De Groene KlaverPlas-drasgebiedenRegioWassenaarWeidevogel
Gerelateerde artikelen
Back To Top