Skip to content

Resultaten uit het verleden tellen mee voor de toekomst – De Wassenaarse politieke partijen in stemgedrag en presentie

3 maart 20224 minute read

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er in Wassenaar tot en met 2021, 56 plenaire raadsvergaderingen gehouden. Aan de hand van de notulen heb ik de aanwezigheid en het stemgedrag van onze 21 volksvertegenwoordigers geanalyseerd.

Hiermee maak ik het verschil in presentie tussen de raadsleden en het verschil in stemgedrag tussen de elf politieke partijen in onze gemeenteraad zichtbaar.

Presentie
Van de 21 raadsleden die in 2018 in de gemeenteraad werden gekozen hebben er 12 de hele rit uitgezeten. Vier raadsleden, Klaver-Bouman (VVD), Zweerts de Jong (Lokaal Wassenaar), Schokker (CDA) en Bloemendaal (D66) werden part-time wethouder. Vijf raadsleden, Van Doeveren, Born en Weekhout (allen VVD), en Van der Kleij en Beerepoot (beiden CDA) stapten tussentijds op. Daarmee heeft slechts de helft van de zes gekozen VVD-raadsleden en één van de drie CDA’ers de termijn van vier jaar volgemaakt.

Van de 12 raadsleden die wel de hele termijn dienden, hebben Hendrickx van Hart voor Wassenaar (HvW), en Bellekom-Vogels van Lokaal Wassenaar (LW), alle 56 raadsvergaderingen bijgewoond. Daarna komen de VVD’ers Van Deursen- van Gool en Ronke die elk twee keer verstek hebben laten gaan. Gout-van Sinderen (D66) heeft drie vergaderingen gemist.

Het raadslid Hagen (van fractie Hagen), die bij de verkiezingen op de kieslijst van de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) stond, heeft nog niet de helft van alle raadsvergaderingen bijgewoond. Het is een raadsel waarom zij haar zetel niet heeft opgegeven. Mulder-Jense (van fractie Mulder) mistte 11 raadsvergaderingen. Paulides (DLW) woonde twee keer zoveel vergaderingen bij als zijn voormalige nummer twee Hagen maar miste er acht, en eindigt daarmee als derde van onderen.

Omdat HvW na het vertrek van de raadsleden Mulder en Mulder-Jense één zetel overhield staat HvW, door de prestatie van Hendrickx op de eerste plaats, in het presentie-klassement van de politieke partijen. D66 staat met 97% op de tweede plaats, de PvdA en de VVD delen samen de derde plaats. Diep onderaan bungelt de fractie Hagen. DLW is voorlaatste, nog net voor de fractie Mulder.

Presentie raadsvergaderingen 2018, 2019, 2020, 2021
Partij – Aantal zetels – Aanwezig – Afwezig

tabel1knevel page 0001

Stemmingen
Voor de stemmingen zijn 203 stemmingen in de periode 2018-2021 geanalyseerd. Dit zijn alle stemmingen behalve de hamerstukken en de stemmingen waarbij de raadsleden unaniem voor een voorstel stemde.
Indien een partij verdeeld stemde, is deze partij bij de desbetreffende stemming niet in de analyse meegenomen. Dit is overigens in de hele periode slechts twee keer voorgekomen. Eén keer bij het CDA, en één keer bij D66. Er heerst een stevige partijdiscipline in Wassenaar.

Wat in de analyse van de stemmingen opvalt is de grote mate van afstemming binnen de coalitiepartijen VVD, LW, CDA, D66 en de fractie Mulder. Er is praktisch geen verschil tussen de VVD en de fractie Mulder. De verschillen tussen D66 en de VVD en LW en de VVD zijn, in ieder geval aan de hand van het stemgedrag, gering. Het CDA veroorloofde zich net iets vaker een afwijkende lijn.
In de oppositie stemden GroenLinks en de PvdA in 85% van de stemmingen gelijk. De vraag is waarom deze ‘éénpitters’ opnieuw afzonderlijk aan de verkiezingen deel nemen.

Interessant zijn de verschillen tussen de drie afsplitsingen, de fracties Hagen, Mulder en Zoutendijk, met de partij waarvoor ze op de kieslijst stonden, respectievelijk DLW, HvW en het CDA. Deze verschillen zijn groot. De fractie Mulder stemde slechts in 43% van de stemmingen mee met HvW. Een kiezer die in 2018 op HvW stemde zag zijn stem voor 2/3 bij de VVD terecht komen. De fractie Hagen lijkt in niets op DLW en de fractie Zoutendijk komt in stemgedrag meer overeen met GL, de PvdA en HvW dan met de ‘moederpartij’ het CDA.

De instabiliteit van de politieke partijen maakt stemmen een loterij. Het resultaat van je stem is onvoorspelbaar.
Overeenkomst in stemgedrag raadsperiode 2018-2021

Overeenkomst in stemgedrag raadsperiode 2018 page 0001

Mark Knevel
De gegevens waar de analyse op is gebaseerd zijn op te vragen bij Wassenaarders.nl

Tags

IngezondenPresentieRaadsledenRaadsperiode 2018 - 2022StemgedragWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top