Skip to content

CDA Lijsttrekker treedt krachtig op tijdens Vrienden van Wassenaar Debat op 2 maart

4 maart 20224 minute read

Tijdens het traditionele Lijsttrekkersdebat in de Warenar gisteravond, hield Hubert Schokker, lijsttrekker voor het CDA, een kernachtig pleidooi. Als geboren en getogen Wassenaarder stak hij van wal voor een publiek van bijna 200 man in de zaal en 300 via de “live stream”.

Schokker, getrouwd en gelukkige vader van twee prachtige jonge dochters, is nu wethouder en werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Banken.

“Het CDA wil dingen voor elkaar krijgen voor onze prachtige gemeente. Zoals we hebben gedaan op het gebied van financiën en onze zelfstandigheid. Want als je er goed voor staat, kun je ook meer. Denk aan de prachtige sporthal die gebouwd wordt. En de nieuwe interactieve gymzaal voor onze jongeren die volgende week wordt opgeleverd.

Voor de komende periode willen we samen met de inwoners de verduurzaming in een stroomversnelling brengen. We willen doorpakken in de woningbouw met meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Een onbetaalbaar dorp voor politieagenten, onderwijzers en starters is ongezond.
We geven prioriteit aan verkeersveiligheid en invoering van een 30 kilometer limiet op een aantal plekken binnen de bebouwde kom.
We zien voordelen van de internationalisering, maar we zien ook nadelen. We maken ons zorgen over de verkeersdruk op Wassenaar-noord.

We streven naar meer besef over de historie met een Museum van Wassenaar.

Dit bereiken we door samen te werken met elkaar. Het gesprek met elkaar aangaan op basis van wederzijds respect.”

In de discussie over verkeer stelde de CDA lijsttrekker een vraag aan Caroline Klaver, lijsttrekker van de VVD over welke keuzes zij gaat maken. Een duidelijk antwoord daarop bleef uit bij de grootste partij van dit dorp.

Het CDA durft wél keuzes te maken. Het CDA is geworteld in ons dorp. In alle lagen en in alle delen van Wassenaar. Decennia lang is het CDA een partij die naar al haar inwoners luistert.

Lijsttrekker Schokker stelde het tegenstemmen bij actuele en belangrijke dossiers door Hart voor Wassenaar ook aan de orde. Dat was immers zeer opvallend de afgelopen jaren. Tegenstemmen bij begrotingen en onderwerpen als duurzaamheid, restauratie van De Paauw en de woonvisie.
Het CDA stelt zich juist constructief en positief op en zoekt draagvlak binnen de gemeenteraad om samen vooruit te komen en te bouwen aan ons dorp. Zo wil het CDA de komende jaren nog verder bouwen.

En daarom maakt het CDA zich ook sterk voor sociaal beleid en sportvoorzieningen, voor samenhang en gemeenschapszin waardoor ons dorp leefbaar blijft. Een tegenwicht bieden aan de individualisering en meer samen met elkaar en voor elkaar. Zo eenvoudig is het. En daarbij maakt het CDA keuzes. Hubert Schokker noemde zijn dochters. Wij willen voor onze kinderen en de toekomstige generatie als rentmeester optreden. We moeten eraan staan om ons dorp leefbaar achter te laten. De klimaatcrisis zorgt voor de urgentie. De Corona epidemie heeft onze jeugd op de proef gesteld. Snel nu aan de slag om oplossingen te zoeken en keuzes te maken. In ons Verkiezingsprogramma dat gebaseerd is op input van alle Wassenaarders, staat een enorme hoeveelheid concrete voorstellen.
Wij gaan vanaf dag één aan de slag om draagvlak bij de andere partijen te zoeken en deze voorstellen uit te voeren.
Samenwerken met elkaar in het belang van de leefbaarheid van Wassenaar.
We gaan er nu aan staan. Samen met u.

Bekijk ons Verkiezingsprogramma om meer te weten over onze plannen: Verkiezingsprogramma (cda.nl)
Voor vragen en kennismaken met onze kandidaten, mail:secretariaat@wassenaar.cda.nl.

Kom as zaterdag 5 maart van 10-13 uur naar onze kraam in de Langstraat. Wij bieden u een kop heerlijke koffie aan met een CDA taartje!

Noteer alvast:
Woensdag 9 maart het Sportdebat in het zwembad met Saskia Ettema-Walkate, nr 2 CDA.

Donderdag 10 maart Unity TV Lijsttrekkersdebat met lijsttrekker Hubert Schokker

Komende week bezoeken aan Van Ommerenpark, het Sophieke huis en de Ridderhof.

photocda

 

 

 

Tags

CDAGemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top