Skip to content
Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Verkiezingsdebat ‘Vrienden’: zoek de verschillen

4 maart 20224 minute read

Zoek de verschillen. Voor die uitdaging stonden Wassenaarders die woensdagavond de moeite namen om ‘Het Grote Lijsttrekkersdebat’ te volgen in Theater Warenar. Bijna 200 toeschouwers in Theater Warenar en nog eens dik 300 kijkers via de livestream deden dat. De partijen die op 14, 15 en 16 maart om de gunst van de Wassenaarse kiezer strijden, maakten het hun niet altijd even gemakkelijk.

De organisator van het verkiezingsdebat, de Vereniging van Vrienden van Wassenaar, had niets nagelaten om er een mooie avond van te maken. De verkiezingsavond begon met een politieke markt. Daar presenteerden de partijen zich aan het publiek, met verkiezingsprogramma’s, flyers en een goed gesprek.

In de zaal werd voorafgaand aan het verkiezingsdebat stilgestaan bij de actuele situatie in Oekraïne, aan de hand van een voorgelezen column. Met pitches, discussies over stellingen, het beantwoorden van vragen en het inzetten van ‘jokers’ waarbij lijsttrekkers elkaar bevroegen, werd vervolgens volop aan politiek theater gedaan.

Dat begon met een openingstelling over zelfstandigheid als gemeente. Die stelling zorgde voor een leuk begin van de avond. Met opgestoken groene kaartjes toonden de lijsttrekkers zich eensgezind over zelfstandigheid. CDA-lijsttrekker Schokker kreeg de zaal vroeg aan het lachen. Hij kreeg de kans zijn standpunt te verduidelijken, want hij hield per abuis de rode kaart omhoog. Andere geponeerde stellingen hadden betrekking op de onderwerpen Bouwen en wonen, inspraak, sociaal domein en verkeer.

Deze stellingen zorgden over het algemeen niet voor verrassende stellingnames. Hooguit voor her en der wat stekeligheden. Onderling en met vragen vanuit de zaal. De loting waarmee lijsttrekkers aan elkaar werden gekoppeld, hielp ook niet bij het op scherp stellen van het debat.

Dat was onder meer het geval bij het debat tussen Sonja Hibbert (GroenLinks) en Henri van Smirren (PvdA). Daar ging de stelling over het sociaal domein. Daarbij ging het vooral om de probleemanalyse. Tijdens dit debat vroeg en kreeg Sonja Hibbert aplaus voor wethouder Zweerts de Jong voor haar inzet bij dit onderwerp. Bij andere stellingen werden oplossingen aangedragen. Ben Paulides (DLW) pleitte voor levensloopbestendige woningen. Rogier Krabbendam (D66) wenste meer starterswoningen. Ze waren het met elkaar eens dat er meer betaalbare huurwoningen gebouwd moeten worden.

Bij het debat tussen Jeroen Gankema (LokaalWassenaar) en Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) gaven beide lijsttrekkers op hun eigen manier hun visitekaartje af. “Ik kan hier een flyer gaan voorlezen, maar dat ga ik niet doen,” sprak Jeroen Gankema. Henri Hendrickx benadrukte nog eens het hoge aantal vrouwen op zijn kieslijst. “Anders dan het hoge SGP-gehalte bij andere partijen.”

‘Scherpe keuzes’

Bij de stelling dat het voor Wassenaar niet realistisch is om voor 2030 van het gas te worden afgesloten wordt, onderscheidde de PvdA zich van de andere partijen. Henri Smirren was van mening dat dit wel realistisch is. “Met allerlei zichzelf ontwikkelende instrumenten is 2030 haalbaar. Maar je moet wel willen.”
Jeroen Gankema van LokaalWassenaar probeerde de scherpte in het verkiezingsdebat op te zoeken. “Een debat moet op de inhoud worden gevoerd en niet alleen op algemeenheden.”

Het debat over het onderwerp verkeer kwam hierbij het dichtst in de buurt. Hierbij was tevens wat meer reuring merkbaar in het debat. Dat gebeurde onder meer bij de discussie tussen het laatste koppel met Hubert Schokker (CDA) en Caroline Klaver (VVD). Schokker stelde de vraag welke ‘scherpe keuzes’ de VVD op dit dossier in de komende vier jaar gaat maken. “Die scherpe keuzes zijn al gemaakt,” wierp Klaver tegen, waarbij ze verwees naar het realisatieplan verkeer. Ook ging het bij dit onderwerp over ondertunneling van de N44 en het instellen van een 30km zone in heel Wassenaar.

Het afkappen van het debat omwille van de tijd leidde tot een ietwat chaotisch einde van een debat waarin met een zoeklampje naar fundamentele verschillen moest worden gezocht. Debat terugkijken? Klik hier.

 

Tags

Theater WarenarVerkiezingsdebatVrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top