Ga naar hoofdinhoud

DLW: Zijn de politici in Wassenaar gek geworden? Kinderen gebruiken om sluipverkeer te voorkomen?

11 maart 20228 minute read

Dat Wassenaar al 55 jaar machteloos is om het sluipverkeer aan te pakken, zoals Vrienden van Wassenaar in hun debat stelden, is onjuist. Het is pure politieke onwil geweest van de VVD,CDA,D66,PvdA,GroenLinks en LokaalWassenaar! c.q. hun voorgangers WWW en PvW om al die jaren niets aan de verkeersproblemen te doen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 presenteerden VVD Wassenaar samen met VVD Den Haag de Amsterdamse baan. De ondertunneling van de Rijksstraatweg in Wassenaar, de N44, een plan wat al 55 jaar geleden werd gepresenteerd.

De gemeenteraad was enthousiast, er werd een budget van 100.000 € door de raad ter beschikking gesteld. Vervolgens werd met trots gemeld dat het project goed was aangekomen bij de Provincie Zuid Holland en de Metropoolregio MRDH, het stond hoog op de prioriteitenlijst.
Maar wethouder Klaver van de VVD kwam halverwege de raadsperiode 2018-2022 ineens met een andere oplossing. In Den Haag wilde men geen ondertunneling en hiermee bewees de VVD maar weer eens temeer dat zij niet de lokale belangen behartigen maar aan het halsbandje van Den Haag lopen maar erger is dat zij hiermee de kiezers hebben bedrogen. Ze hebben beloftes gedaan die zij helemaal niet wilden waarmaken. Er kwam een voorstel met 4 keuzes waar men mee door zou willen gaan. Alle partijen , behalve DLW, kozen voor optie4.

In plaats van ondertunneling zou de N44 nu afgewaardeerd worden van 2x 2 rijbanen naar tot 2×1 rijbaan met een verlaging van de snelheid van 70 naar 50 km en in Wassenaar zelf zou een 30 km snelheidslimiet gaan gelden. Over de problemen met het Rozenplein en Maaldrift geen enkel woord. Indien de American School inderdaad mag uitbreiden dan moet volgens VVD wethouder Klaver de school de extra verkeersoverlast maar zelf oplossen.
De gehele raad van Wassenaar (op DLW na!) was enthousiast en zij stemden in met een onderzoek op welke wegen de 30 km limiet moet gaan gelden. In Wassenaar werd de indruk gewekt dat dit voor heel Wassenaar zou gaan gelden en dat het voor een vermindering van het sluipverkeer zou zorgen. Het omgekeerde zal een feit zijn. Het afwaarderen van de N44 zorgt voor meer sluipverkeer en het zal niet veiliger worden maar juist onveiliger zoals TNO en de ANWB ook onlangs bekend maakten naar aanleiding van een door hen uitgevoerd onderzoek.

Het afwaardering van de N44 werd als vaststaand besluit aangenomen. DLW was van mening dat geïnventariseerd moest worden wat de problemen en wat voor gevolgen welke oplossingen hebben

Nu is het zo dat er over de N44 bijna 70.000 voertuigen rijden per etmaal en dat toen de Rijnlandroute moest worden doorgedrukt (kosten meer dan 1 miljard) er werd gezegd dat die Rijnland Route gedurende korte tijd voor een ontlasting van de N44 zou zorgen maar dat daarna het verkeersaanbod weer autonoom zou stijgen. Dat is logisch omdat aan alle kanten om ons heen er volop gebouwd wordt of moet gaan worden. Die tunnel had nooit Oost West tussen de A44 en de A4 moeten liggen maar van Noord Zuid van de A44 naar de A4/A12.

DLW waarschuwt voor een waterbedeffect
Verkeer is net een waterbed, wat je aan de ene kant naar beneden drukt komt elders omhoog. Stel dat het aanbod stijgt naar 90.000 voertuigen per etmaal maar dat de Rijnlandroute de helft hiervan kan opnemen (45.000). Niet iedereen die van Noord naar Zuid moet zal omrijden via de Rijnlandroute zal rijden. Dus laten we uitgaan dat er 35.000 voertuigen over de N44 zullen blijven gaan en dat er een deel (10.000) als sluipverkeer een route door Wassenaar zal zoeken. Dan kan je er van uitgaan dat het op beide locaties onveiliger zal worden en er sprake zal zijn van meer verkeersoverlast.

De andere maatregel waar alle Wassenaarders mee op het verkeerde been gezet zijn is de valse aankondiging van VVD wethouder Klaver dat in heel Wassenaar op alle wegen een 30 km limiet wordt ingesteld (met instemming van de raad behalve alweer DLW) .

Op dit moment is dat onmogelijk zonder dat de wet wordt gewijzigd. De VVD neemt het D66 en Groen Links standpunt over dat automobilistje pesten leidt tot minder verkeer in Wassenaar. Klinkklare onzin natuurlijk maar sofar is (bijna) iedereen blij. Het is duidelijk dat een lokale afdeling van een landelijke partij een landelijk standpunt behartigt. Een lokale partij zou de belangen voor de Wassenaarse inwoners moeten behartigen. Wij zijn de enige partij die dat doen. De coalitiepartners en de gedoogpartijen lopen nu hun eigen belang na en dat is niet de bedoeling van de lokale politiek.

Er zijn 2 soorten 30 km wegen. De woonerfweg die zich kenmerkt door een inrichting die duidelijk herkenbaar is, geen vrij liggende fietspaden, een in- en uitritconstructie, een 30 km bebording, geparkeerde auto’s aan de zijkant, een maximaal aantal voertuigbewegingen op die weg en uitritten van huizen die direct op de weg uitkomen en de zogenaamde grijze wegen die (nog) niet aan de wettelijke eisen voldoen. In de 30 km zones moeten de fietsers gebruik maken van de rijbaan. Zij moeten dus bewerkstelligen dat het sluipverkeer minder hard door Wassenaar kan rijden. Dat is levensgevaarlijk. U wilt toch ook niet dat uw kinderen voor dit doel worden gebruikt?

Daarnaast heeft de heer Menken van de VVD uitgeprobeerd hoeveel langer er men over zou doen om door Wassenaar te rijden. Het zou met 30 km zones maar een minuut of wat extra kosten. Conclusie is dus dat alles onveiliger wordt en dat het sluipverkeer gewoon een probleem blijft maar er alleen maar langer over gaat doen om door Wassenaar te komen.

Soms is het voldoen aan die 30 km inrichtingseisen onmogelijk maar in ieder geval is het altijd zeer kostbaar om de wegen achteraf zo in te richten zoals wij gezien hebben bij het verkeersbesluit over het stuk van de Storm van ’s Gravesandeweg tot de Schouwweg, wat jaren geleden genomen is maar nog steeds niet is uitgevoerd. Maar zelfs dan blijven de belangrijke doorgaande wegen gewoon 50 km wegen dus iedereen (bijvoorbeeld de bewoners aan de van Zuylen van Nijeveltstraat, van Oldenbarneveltweg, Lange Kerkdam, Deylerweg, Backershagenlaan, Groot Haesebroekseweg, Stoeplaan, Wittenburgerweg et cetera) zijn blij gemaakt met een dooie mus.
Daarnaast zal de bereikbaarheid van Wassenaar zo slecht worden dat geen middenstander dit zal overleven.

Onze oplossing is om de doorstroming op hoofroute, die de Rijksstraatweg toch is, te verbeteren, dus 2 x 2 rijbanen houden en dus geheel ondertunnelen (hoeft niet op die locatie) en 70 km houden. De prachtige Wassenaarse parken kunnen weer samengevoegd worden net zoals Kerkehout en Wassenaar Zuid bij elkaar gaan horen.
Op de tunnels kunnen fijnstof- en stikstoffilters geplaatst worden. Een veel gehoord argument is dat wij dit als Wassenaar niet kunnen betalen. Wij verwijzen dan altijd naar de situatie in Maastricht waar ook een rijksweg de stad doorsneed. De N44 heet niet voor niets de Rijksstraatweg. Het is onredelijk dat een zo belangrijke weg in de randstand alleen maar ons problemen oplevert. Die Noord Zuid ondertunneling hoeft niet eens op de plek van de N44 te komen, het kan ook vanaf de Rijnland Route naar het Zuiden komen te liggen ook al omdat de A4 een te kwetsbare capaciteit heeft.

Machteloosheid is het al 55 jaar niet, het is pure onwil. Als Wassenaar niet meer doorsneden is door de N44 (zelfs niet al Lokaal weggetje met 2 x 1 rijbaan) dan zijn de landgoederen alsmede Wassenaar Zuid en Kerkehout met elkaar verbonden. Wat voor prachtig dorp hebben wij dan. Wat voor heerlijk groen Wassenaar krijgen wij dan. Dat is toch de functie van wassenaar die wij nastreven. Groen, recreatie , aangenaam wonen en toerisme. Daar moet toch geld voor te vinden zijn.

Sluipverkeer kan ook aangepakt worden door de doorstroming op de N44 te verbeteren in plaats van af te waarderen. Daarnaast kan je werken met bestemmings- verkeersregelingen. Ook kunnen gebiedsverboden met een vergunningstelsel worden ingevoerd maar de echte oplossing is het invoeren van kentekencontroles, dat wordt al toegepast in Nederland. Wie te snel door Wassenaar rijdt is de klos.

Als je alles 30 km maakt dan is de verkeersoverlast eerlijker verdeeld was ook een zo een stelling maar dan zadel je iedereen op met sluipverkeer en erger nog het lost het sluipverkeer niet op. Je krijgt ook problemen met het openbaar vervoer, de ambulances, de brandweer en de politie. Die gaan er langer over doen om door Wassenaar te komen en dan moet de capaciteit uitgebreid worden.

Onze oplossing is een gebiedsverbod voor doorgaand verkeer gecombineerd met een kentekenherkenning. Wie te snel door Wassenaar rijdt is de klos. Hierdoor is bestemmingsverkeer ongestoord mogelijk, de middenstanders blijven bereikbaar, forenzen kunnen makkelijk in en uit en het wordt echt veiliger. De N44 is TE belangrijk voor de regio. De ondertunnelde hoofdverkeersweg N44 moet goed gebruikt worden daar moet men zo snel mogelijk naar toegeleid worden. Sluipverkeer moet niet eens Wassenaar inkomen.

Wij willen dus nog steeds de N44 geheel ondertunnelen. Verkeer is net een waterbed. Wat je op de ene plek naar beneden drukt, komt ergens anders omhoog. Zo simpel is het!! Wij willen niet meer sluipverkeer in Wassenaar.

Stem 16 maart 2022 DLW lijst 5
www.democratischeliberalen.nl

 

 

Tags

DLWGemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top