Ga naar hoofdinhoud

Wassenaarse VVD: Het eerlijke verhaal over onze gezonde gemeentefinanciën

11 maart 20222 minute read

Het onderwerp gemeentefinanciën klinkt misschien saai, maar het is wel de kern van waar het gemeentebestuur over gaat. Er wordt jaarlijks ± €70 miljoen uitgegeven. Een groot deel daarvan hangt samen met wettelijk verplichte taken waar de raad amper invloed op heeft. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg bananenschillen waarover de raad kan uitglijden. Bijvoorbeeld bij grote projecten zoals de Sporthal of de renovatie van De Paauw.

Maar ook bij de nieuwe taken die de gemeente sinds 2015 uitvoert, de jeugd- en ouderenzorg. Of bij de energietransitie, wat zowel voor gemeente als inwoners op een verstandige manier aangepakt moet worden. Een goed begrip van en goede grip op de gemeentefinanciën is dus onlosmakelijk verbonden met het voeren van goed bestuur. De Wassenaarse VVD heeft de afgelopen 4 jaar gezorgd voor verantwoorde gemeentefinanciën. Dit blijkt ook uit het overzicht van onze toezichthouder, de provincie Zuid-Holland.

Stabiel eigen vermogen

In de vorige raadsperiode (waarin de Wassenaarse VVD niet in het college zat) is het eigen vermogen van de gemeente met €9 miljoen gekrompen tot €61 miljoen eind 2017. Die flinke daling kwam o.a. door het besluit om het eigen vermogen “langzaam op te eten” via boekhoudkundige trucs.

Bij de eerste begroting in deze raadsperiode is dat dankzij de Wassenaarse VVD ongedaan gemaakt. Het eigen vermogen was eind 2020 nog €60 miljoen, dus slechts €1 miljoen lager dan eind 2017.

Stabiele gemeentelijke belastingen

In 2018 werd €11,1 miljoen aan OZB + precariobelasting opgehaald, en in 2022 is dit €11,3 miljoen. Dat is een stijging van ca. 0.4% per jaar, stukken minder dan de inflatie. We hebben dit beperkt weten te houden door bezuinigingen en taakstellingen.

Investeringsprogramma

Voor de periode 2021 t/m 2025 investeert de gemeente ca. €50 miljoen in openbare ruimte, sport, gemeentelijk vastgoed en de ambtelijke organisatie. Hiermee brengen we het voorzieningenniveau in Wassenaar verder op peil.

Structurele lasten uit de lopende rekening

Ondanks grote uitdagingen, o.a. met jeugd- en ouderenzorg, zijn we erin geslaagd om alle structurele lasten uit de lopende rekening te dekken.

Verstandige verduurzaming

De Wassenaarse VVD is vóór verstandige verduurzaming en zorgt dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door bij het eigen vastgoed alle verduurzamingsmaatregelen te steunen die zich binnen 20 jaar terugverdienen.

Meer weten?

VVD-raadslid Iwein Borm heeft voor alle geïnteresseerden een uitgebreide analyse van onze gemeentefinanciën gemaakt, waarin een aantal misvattingen worden weggenomen. Zie https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/48935/het-eerlijke-verhaal-over-onze-gezonde-gemeentefinancien.

Bent u vóór een degelijk financieel beleid? Stem dan op de Wassenaarse VVD, lijst 1, op 14,15 of 16 maart.

financien gemeenten

Tags

GemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top