Skip to content

Gun Wassenaar en uzelf een mooie toekomst: stem CDA Wassenaar!

14 maart 20222 minute read

We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Deze week is het zover. Het CDA Wassenaar voert een bruisende verkiezingscampagne. Dit begon al met het opstellen van ons verkiezingsprogramma in de zomer van 2021. We hebben toen op basis van uw inbreng en ideeën een rijk verkiezingsprogramma kunnen opstellen. Door velen van u “stiekem” bestempeld als misschien wel het beste programma voor Wassenaar. En we blijven voortdurend met u in gesprek. Wassenaar moet een fijn dorp zijn om in te wonen, waarin uw stem echt wordt gehoord. Onze kandidaten popelen om dit programma voor u uit te mogen voeren. We hopen van harte dat u gaat stemmen. Laten we proberen de opkomst van 60% van vorige keer ruim te overtreffen.

Waar kiest u voor?
Lijsttrekker en wethouder Hubert Schokker stelt: “Het is eigenlijk vrij eenvoudig. U kiest voor een betrouwbare en betrokken partij, die echt dingen voor elkaar wil krijgen voor onze prachtige gemeente. En niet zoals sommigen, die er een sport van maken om vooral over zaken te praten en voortdurend tegen te stemmen.” Hij vervolgt: “Het CDA wil dingen bereiken, zoals in de afgelopen periode op het gebied van financiën en onze zelfstandigheid. Want als je er goed voor staat, kun je ook meer. Denk aan de prachtige sporthal, die binnenkort gebouwd wordt. En de nieuwe interactieve gymzaal voor onze jongeren, die begin maart is opgeleverd.”

Verduurzaming in een stroomversnelling
Kandidaat Saskia Ettema geeft aan waar het CDA zich de komende periode op wil richten: “We willen samen met de inwoners de verduurzaming in een stroomversnelling brengen. Er komen burgerraden voor concrete acties. We willen doorpakken in de woningbouw met meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Een onbetaalbaar dorp voor politieagenten, onderwijzers en starters is ongezond en volstrekt onwenselijk. We geven prioriteit aan verkeersveiligheid en de invoering van een 30 kilometer limiet op een groot aantal plekken binnen de bebouwde kom.”

Zorgen over internationalisering
Raadslid en kandidaat Wim Koetsier vult aan: “We zien zeker voordelen van de internationalisering van ons dorp. We zijn blij dat veel expats hier willen wonen en dat moet natuurlijk mogelijk blijven. We hebben echter ook een aantal duidelijke zorgen, zoals de extra druk op de huizen, de leefbaarheid van buurten en vrijwilligerswerk. We streven ook naar meer besef over de historie met een museum van en over Wassenaar.”

Onze slogan is “Wassenaarders samen, voor elkaar!” Stem lokaal CDA Wassenaar!

Tags

CDAGemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top