Skip to content

Lokaal Wassenaar: Weg met die wrakke fietsen

14 maart 20222 minute read

In september 2019 is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast om er voor te zorgen dat verwaarloosde fietsen die bij bushaltes, winkels en flats worden achtergelaten na een waarschuwing verwijderd kunnen worden. De waarschuwing bestaat uit een label aan de fiets waarbij de eigenaar tot een bepaalde datum de tijd krijgt om de fiets te verwijderen. Na het verlopen van de termijn, heeft de gemeente het recht om de fiets te verwijderen.

De fietsen leveren volgens ons raadslid en bermbrigadier Maria Bellekom – Vogels een enorm rommelig straatbeeld op. Bovendien ontstaat hierdoor een tekort aan fietsplekken in de rekken en staan de ‘goede’ fietsen vaak tegen een boom of tegen een brug aan. Zij heeft vastgesteld dat er honderden ‘wrakken’ her en der in ons mooie dorp rondslingeren.

Deze week heeft de fractie van Lokaal Wassenaar samen met de PvdA vragen gesteld aan het college om het fietsprobleem nu eens echt aan te pakken. Dat kan door een grote opruimactie. Het strenger naleven van de verordening moet voor de toekomst verbetering brengen. Wij zijn ons bewust van het feit dat de opsporingsambtenaren (de Boa’s) een enorm drukke periode achter zich hebben in verband met de coronamaatregelen. Daarom wordt naast de gestelde vragen het idee geopperd om de fietsen door anderen (een “fietsdeskundige”) te laten beoordelen.

Ook zouden andere partijen (bijvoorbeeld een oud-ijzer ondernemer) deze kunnen gaan verwijderen. Lokaal Wassenaar gaat er van uit dat het college deze mogelijke oplossingen ter hand zal nemen zodat het dorp mooier wordt en er niet nog meer wrakke fietsen gaan rondslingeren.

Fractie Lokaal Wassenaar
Altijd in de buurt
Lijst 3

fietsen

 

Tags

GemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top