Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Deelnemers ontwikkelcompetitie Den Deylschool bekend

23 maart 20222 minute read

Voor de ontwikkelcompetitie van de voormalige Den Deylschool, zijn vier ontwikkelaars geselecteerd. Dit maakt het college van Wassenaar bekend. Hiermee bevestigt het college het advies van de beoordelingscommissie die unaniem tot deze keuze is gekomen.

Beoordeling en selectie
In de december 2021 heeft de gemeente ontwikkelpartijen uitgenodigd zich in te schrijven voor de ontwikkelcompetitie van de voormalige Den Deylschool. De afgelopen maanden heeft een boordelingscommissie zich gebogen over de aanmeldingen. Op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria is de eerste keuze gemaakt. De commissie die bestaat uit omwonenden en experts op het gebied van stedenbouw, verkeer en planeconomie was unaniem in haar keuze.

In deze fase is met name op referentie geselecteerd. Hierbij is niet alleen gekeken naar gerealiseerde bouwprojecten maar ook naar doorlopen participatietrajecten met omwonenden, creatieve parkeeroplossingen, mobiliteit en duurzaamheid. Ook ervaring met bouwen voor lokale doelgroepen maakte een belangrijk onderdeel uit van de selectiecriteria.

Wethouder Hubert Schokker is tevreden over de eerste fase. ‘Het schoolgebouw heeft een monumentale waarde en staat in een groene wijk. Er moet écht goed nagedacht worden wat voor woningen passen in de buurt en aansluiten bij de woonbehoefte.’

De buurt heeft een belangrijke stem in het ontwikkelproces. Drie omwonenden maken deel uit van de beoordelingscommissie. ‘Wat wij als vertegenwoordigers van de buurt belangrijk vinden, is dat de partijen met zorg omgaan met onze wijk, het huidige groen en grotere bomen. Ze houden rekening met (de wensen van) omwonenden en respecteren de bestaande structuur van de wijk, wat een dorps, groen en wijds opgezet karakter met overwegend lagere bouw kent. Wij zijn enthousiast over de positieve reacties van de partijen over de transformatiemogelijkheden van het beeldbepalende schoolgebouw.’

De gekozen ontwikkelpartijen zijn:
– Combinatie Dudok Projectontwikkeling BV en De Vries en Verburg Ontwikkeling BV;
– Combinatie WDevelop BV en Niersman Projectontwikkeling BV;
– Combinatie EFY-Group met Driestar BV;
– Steenvlinder BV.

Betrokkenheid omwonenden
De vier gekozen partijen werken de komende maanden hun ontwerpen uit. De betrokkenheid van omwonenden bij de totstandkoming van de plannen is groot. Gedurende de procedure worden de partijen in de gelegenheid gesteld om hun conceptplannen te presenteren en toetsen bij omwonenden.

Draagvlak in de buurt is een belangrijk criterium voor de definitieve keuze. Uiteindelijk wordt in de loop van 2022 het plan dat het best past en voldoet aan de selectiecriteria gekozen. Aan deze partij wordt de school verkocht.

Tags

Den DeylschoolGemeenteOntwikkelcompetitieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top