Skip to content

Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

6 april 20223 minute read

Wassenaar werkt hard aan de opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne. In korte tijd zijn opvanglocaties gerealiseerd, is het onderwijs opgestart en zijn medische voorzieningen beschikbaar. Iedereen in Wassenaar heeft de handen ineen geslagen voor een warm en veilig welkom.

“Samenwerken is het sleutelwoord” zegt burgemeester Leendert De Lange. “Het is ongelooflijk wat er is bereikt in deze korte periode. De scholen hebben zich gezamenlijk ingezet en vanaf 4 april is Den Deylschool open voor alle kinderen. Door de inzet van particulieren, vrijwilligers, serviceclubs, zorgverleners, kerken, winkeliers en medewerkers van de gemeente kunnen we de vluchtelingen uit Oekraïne een veilige omgeving bieden die nu zo hard nodig is.”

Huisvesting
Op dit moment zijn er 125 vluchtelingen gehuisvest in Wassenaar. Dit gebeurt in huizen die in zijn geheel door particulieren beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente als opvanglocatie. De gemeente betaalt de vaste kosten voor deze locaties. Ook is er een groot aantal particulieren die logeerruimte aangeboden hebben. De gemeente is nog in onderhandeling met een aantal grotere opvanglocaties om mensen te huisvesten.

Infographic Oekraïne april 2022 huisvesting

Aanmelden en inschrijven
Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om te starten met de inschrijving van Oekraïners in de Basisregistratie Personen. Dit inschrijven vergt specialistische kennis van de medewerkers. Het Klantcontact Centrum heeft inmiddels meer dan 80 personen ingeschreven.

Infographic Oekraïne april 2022 aanmeldschema

Onderwijs
Op maandag 4 april zijn de deuren open gegaan van Den Deylschool. Op initiatief van de Wassenaarse scholen is in twee weken tijd het gebouw gereed gemaakt voor de opvang van 2- tot 18-jarigen. De eerste periode is gericht op ontmoeten en ontspannen. Stapsgewijs worden de programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs opgestart. Werkenderwijs wordt verdere invulling gegeven aan deze noodvoorziening, met de grote inzet van professionals en vrijwilligers.

Zorg
Alle vluchtelingen hebben ondanks dat er nog geen ziektekostenverzekering is, toegang tot medische en psychosociale zorg.

Financiën
Op dit moment wordt er vanuit het Rijk gewerkt aan een leefgeldregeling voor de Oekraïense vluchtelingen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Zodra er meer bekend is over de uitvoering van de regeling, neemt de gemeente contact op met de betrokkenen.

Meer informatie
Actuele informatie en veel gestelde vragen kunt u vinden op www.wassenaar.nl/oekraine.
De gemeente vraagt alle Wassenaarse inwoners en organisaties die zelf iets willen organiseren contact op te nemen. Ook inwoners die al mensen in huis hebben opgevangen, vragen we om contact op te nemen met de gemeente via opvang@wassenaar.nl. De gemeente neemt dan contact met u op.

Tags

GemeenteOpvang vluchtelingen OekraïneStand van zakenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top