Ga naar hoofdinhoud

Informateur: Formatiegesprekken met VVD en Hart voor Wassenaar

14 april 202237 second read

Informateur Bolkestein heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd met daarin en tussenstand van de informatie. Hij meldt constructieve gesprekken gevoerd te hebben met alle fracties. Op basis daarvan gaat hij verder gesprekken voeren met de VVD en Hart voor Wassenaar. De brief kunt u hier downloaden.

Afgelopen week heeft informateur Martijn Bolkestein met alle fracties gesprekken gevoerd. Uit die gesprekken blijkt een breed gedragen voorkeur voor een coalitie met inbegrip van VVD en Hart voor Wassenaar. De volgende stap die wordt gezet is dat wordt nagegaan of tussen beide partijen op hoofdlijnen programmatische en procesmatige overeenstemming bestaat. De komende gesprekken van de informateur met deze twee partijen moeten dat uitwijzen. Zodra een uitkomst daarover bekend is, zal de informateur daarover nadere mededelingen doen. 

Tags

CoalitiebesprekingenCollegevormingGemeenteInformateurWassenaar
Back To Top