Ga naar hoofdinhoud

CDA Wassenaar blij met gunstig financieel gesternte

23 april 20222 minute read

Het CDA Wassenaar vindt het van groot belang dat de financiën van de gemeente Wassenaar op orde zijn en blijven. Dat is de basis. Het is cruciaal om in staat te zijn om onze gemeentelijke taken goed te kunnen uitvoeren. En daarmee te zorgen voor de bestendiging van onze zelfstandigheid. En om te garanderen dat we in een mooie gemeente blijven wonen met voldoende voorzieningen, zoals een zwembad, een bibliotheek en een nieuwe sporthal.

Het afgelopen college is er in lastige omstandigheden goed in geslaagd om in rustig financieel vaarwater te blijven. Wassenaar stond voor een grote opgave: er moest namelijk in 2018 een gat van bijna EUR 2 mln worden opgevangen vanwege het wegvallen van de inkomsten van de precariobelasting. Bovendien kreeg de gemeente te maken met oplopende uitgaven voor de jeugdzorg en de WMO. Niettemin is het college er ook in die omstandigheden in geslaagd om een positieve meerjarenbegroting te houden.

Recent heeft het college een informatiebrief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraad over de financiële positie. Het CDA is blij verrast met het behoorlijk positieve meerjarenbeeld dat hieruit naar voren komt. Het blijkt nu dat een aantal zaken samen komt, waardoor Wassenaar meer geld ontvangt vanuit het Rijk. De rijksoverheid gaat meer uitgeven, waardoor gemeentes ook meer kunnen uitgeven (het accres). Daarnaast heeft het Rijk besloten om de zogenaamde opschalingskorting voorlopig te bevriezen. Ook zijn de negatieve gevolgen van de herijking (hervorming) van het gemeentefonds minder groot dan eerder werd verwacht. Al met al heeft de gemeente de komende jaren tot en met 2025 jaarlijks een verwacht overschot van 2 tot 3 miljoen euro.

CDA raadslid Saskia Ettema stelt: “Dit is nou echt een mooi bericht. Het is een bevestiging dat de gemeente Wassenaar er financieel gewoon solide voorstaat. Nu is het verstandig dat we hier prudent mee omgaan en te zorgen dat dit zo blijft.”. Ettema vervolgt. “Deze gunstige tijding komt op een belangrijk politiek moment. We staan immers aan de vooravond van een nieuwe coalitieperiode.

Dit bericht geeft de gemeente wel de ruimte om de komende tijd een aantal zaken op te pakken en het beleid waar nodig te intensiveren. Er liggen nog zeker een aantal opgaves te wachten. Oppotten is niet verstandig, we moeten de beschikbare middelen zo goed mogelijk gebruiken voor onze inwoners. Wat het CDA betreft zijn er bijvoorbeeld versnellingen op het gebied van verduurzaming noodzakelijk”.

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top