Ga naar hoofdinhoud

Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen Wassenaar neemt afscheid

9 mei 20222 minute read

Onlangs heeft de heer H.J. (Herman) de Bruijn zijn lidmaatschap van de Cliëntenraad Werk en Inkomen beëindigd. De heer De Bruijn was sinds 1 maart 2020 voorzitter van de cliëntenraad.

De Cliëntenraad Werk en Inkomen is een onafhankelijke organisatie, die opkomt voor mensen in Wassenaar die recht hebben op een bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen. Ook geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de uitvoering van de afspraken en regels. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Participatiewet, inkomensbeleid, re-integratie en minimabeleid.

Eerder afscheid
De benoeming tot voorzitter is regulier voor een periode van vier jaar. De heer De Bruijn neemt wegens privé-redenen eerder afscheid. Het college van burgemeester en wethouders is hem dankbaar voor alle inzet en betrokkenheid.

Tussentijdse vacature
Doordat de heer De Bruijn zijn termijn niet kan volmaken is er een tussentijdse vacature ontstaan. De benoeming van een nieuwe voorzitter gebeurt bij voorkeur binnen drie maanden van het ontstaan van de vacature.

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de leiding van de afdeling Werk en Inkomen, de Adviesraad Sociaal Domein en de wethouder. Er wordt dan gesproken over ervaringen van cliënten in hun contacten met de gemeente op het gebied van Werk en Inkomen. Bij voorbeeld over de uitvoering en de aanpak van bepaalde zaken in het algemeen.

De Cliëntenraad behandelt geen persoonlijke klachten, maar hij kan wel klachten en ervaringen verzamelen en aankaarten bij de gemeente.

De Cliëntenraad bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden, bij voorkeur mensen die een uitkering ontvangen. Daarnaast zitten er ook mensen in die vanuit hun (vrijwilligers)werk of hobby veel te maken hebben met de Participatiewet, of in het sociaal domein geïnteresseerd zijn.

Wilt u lid worden van de cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt ongeveer iedere twee maanden bij elkaar en praat dan over alle zaken op het gebied van het beleid en de uitvoering van de regelingen. De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van 4 jaar en ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vrijwilligersvergoeding. U kunt solliciteren via Vacaturebank Vrijwilligerscentrale Wassenaar.

Tags

ClientenraadGemeenteVacatureVoorzitterWassenaarWerk en Inkomen
Gerelateerde artikelen
Back To Top