Skip to content

Wat zijn de keuzes van de beoogde nieuwe coalitie?

12 mei 20222 minute read

We schrijven inmiddels bijna half mei. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad vonden plaats op 16 maart. Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de kiezer haar stem heeft laten horen. Dit roept toch wel de prangende vraag op waar we nu precies staan met de formatie. De gemeenteraad heeft op 26 april een eindadvies gekregen van de informateur. Hierin staat “dat Hart voor Wassenaar en de VVD op hoofdlijnen inhoudelijke en procesmatige overeenstemming kunnen vinden”. Ook bestaat er “een voorkeur om als eerste optie GroenLinks en Lokaal Wassenaar te onderzoeken”. Even later wordt ook keurig gemeld dat er geen “overwegende of inhoudelijke breekpunten bestaan bij deze vier partijen om samen tot de vorming van een coalitie te komen”.

Goed geformuleerde “soundbites”, maar wat staat er nu echt? Wat betekent dit nu concreet voor de inwoners van Wassenaar? Fractievoorzitter Schokker: “Het CDA Wassenaar heeft direct na de verkiezingen aangegeven dat het belangrijk is om in de informatieperiode te toetsen wat programmatisch en inhoudelijk de eventuele knelpunten zijn. Hier lijkt overeenstemming te bestaan. Het is alleen jammer te moeten constateren dat in het geheel nog niet duidelijk is waar deze richting dan uit bestaat”.

Gelukkig staat de gemeente Wassenaar er goed voor. Er wordt hard gewerkt door de nieuwe organisatie aan diverse projecten. Afgelopen week is de nieuwe gymzaal geopend, de werkzaamheden aan de sporthal zijn in volle gang. Bovendien staan we er financieel de komende jaren uitstekend voor. Tot en met 2025 zijn er verwachte overschotten van tussen de EUR 2 a 3 mln per jaar. Alleen in 2026 loopt dit terug naar een overschat van EUR 1 mln, omdat het Rijk hierover nog geen duidelijkheid heeft gegeven. Kortom voor de onderhandelende partijen ligt er een prachtige basis. We roepen de formerende partijen dan ook op om snel een ei te leggen.

Het CDA Wassenaar vindt het belangrijk dat er de komende jaren sprake blijft van bestuurlijke rust en goede en constructieve samenwerking tussen de partijen in het college en in de Raad. We moeten met elkaar ook in de Raad proberen om de volwassen bestuursstijl van de afgelopen jaren door te zetten. Daarnaast is het belangrijk om de verduurzaming van de gemeente in een stroomversnelling te brengen. En om de voorgenomen bouwplannen echt te gaan realiseren. In welke rol dan ook zal het CDA de nieuwe coalitie hierop nadrukkelijk toetsen.

Hubert 9359

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top