Skip to content
Fotocredit: @KCAP

Stikstof niet langer een belemmering voor Valkenhorst: bestemmingsplan opnieuw naar Katwijkse gemeenteraad

19 mei 20222 minute read

Het college van de gemeente Katwijk besloot op 17 mei dat het bestemmingsplan voor woongebied Valkenhorst vastgesteld kan worden door de gemeenteraad. Nieuwe berekeningen met de nieuwe Aerius-rekentool voor stikstofdepositie en verificatie van de beoogde wijze van stikstofcompensatie, tonen aan dat de effecten van de bouw van Valkenhorst op Natura 2000-gebieden in voldoende mate worden gecompenseerd.

In februari jl. kon het bestemmingplan voor woongebied Valkenhorst niet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Met de komst van een wettelijk verplichte nieuwe rekentool voor stikstofberekeningen kon toen niet worden gegarandeerd dat er voldoende stikstofrechten voor Valkenhorst beschikbaar waren. De nieuwe Aerius-rekentool verlangt namelijk dat de stikstofneerslag niet tot op 5 kilometer maar tot op 25 kilometer van de grens van het plangebied moet worden berekend en gecompenseerd.

Nu is duidelijk dat ook voor dit grotere gebied de interne stikstofsaldering die de grondeigenaren en initiatiefnemers beschikbaar hebben, voldoende is om de bouw van de woningen en voorzieningen in woongebied Valkenhorst te compenseren. Het betreft hier de stikstofrechten van drie opgekochte agrarische bedrijven in het plangebied. Daarnaast bleek het nodig en mogelijk om de bestaande hangaargebouwen van het voormalig vliegkamp, die binnen het plangebied liggen, op den duur gasloos te maken.

Wethouder Gerard Mostert is bijzonder opgelucht over de uitkomsten van de nieuwe stikstofberekeningen en het positieve oordeel hierover van de Omgevingsdienst Haaglanden. “Dus het is eindelijk zo ver. Ons college kan het bestemmingsplan opnieuw in procedure brengen. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad dit snel zal oppakken en hoop op groen licht voor het bestemmingsplan voor de zomer”.

Vanavond, donderdagavond 19 mei presenteert het Katwijkse college de berekeningen en de toets door de Omgevingsdienst Haaglanden aan de gemeenteraad. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in juni, gericht op vaststelling op 30 juni.

 

 

Tags

Bestemmingsplan ValkenhorstKatwijkStikstofVoormalig vliegveld ValkenburgWassenaarWoningbouw
Gerelateerde artikelen
Back To Top