Skip to content
Fotocredit: John Schrader

Pilot taalklas Vluchtelingenwerk gestart in bibliotheek

22 mei 20223 minute read

Sinds enige weken is er op woensdagmiddag extra drukte in de bibliotheek. Van 1300 tot 1430 uur krijgen 12 kinderen van statushouders extra taalles op een leuke en speelse wijze. De meeste kinderen gaan al naar school, maar krijgen zo een extra impuls omdat zij pas op school zijn of nog niet geplaatst zijn op een reguliere school in Wassenaar. Sommige kinderen zijn ook pas later ingestroomd. De eerste indrukken zijn goed en leuk; de kinderen komen met veel plezier en zijn in kleine groepjes op verschillende manieren met de Nederlandse taal bezig.

Een aantal weken terug hebben Barbara Pothof van Vluchtelingenwerk Wassenaar en Leo Bellekom en John Schrader overleg gehad over een aantal kinderen die best een duwtje in de rug kunnen gebruiken voor de Nederlandse taal. Naast de lessen op school was het idee om een extra moment te vinden om deze kinderen (die soms nog maar net in Nederland weinig of geen Nederlands beheersen) wat Nederlands te leren. Al snel was een groepje kinderen vanuit Vluchtelingenwerk gevonden en de interesse bij de ouders bleek enorm groot. Gekozen werd als locatie voor de bibliotheek alwaar twee ruimtes werden gevonden; een ruimte voor de jongste kinderen van groep 1 en 2 en een ruimte voor de oudere kinderen. Als materiaal is gekozen voor een mooi en schitterend themaboek “Mijn eerste 500 woorden”.

Zo was er in korte tijd al veel besproken en geregeld. Maar nog wel de vraag “Wie verzorgen de lessen en willen de kinderen helpen met de Nederlandse taal?” De vraag kon snel beantwoord worden; 10 mensen bleken direct bereid om mee te doen en in tweetallen werd al snel een rooster gemaakt.
De eerste bijeenkomst was op woensdag 13 april, waarbij de docenten samen kwamen voor een eerste overleg met elkaar. Woensdag 20 april kwamen alle kinderen met hun ouders. Er werd uitleg gegeven over de lessen, er werden afspraken gemaakt en de eerste lessen werden gegeven.

De kinderen zijn na de meivakantie weer gestart op 11 mei en gaan nu wekelijks door tot de zomervakantie. Het betreft een pilot en na alle weken zal er geëvalueerd worden of het doel behaald is. Voor Ingrid, Leo, Marian, Anita, Annette, Mirjam, Annemarie, Marianne, Joossien en John zijn het tot nu toe heel leuke en gezellige lesmomenten met superenthousiaste leerlingen. Aan het einde van de lessen gaan de kinderen met een grote glimlach en met een nieuw leesboek uit de bibliotheek weer met de ouders naar huis. En daar kunnen de ouders samen met hun kind verder oefenen in het mooie lesboek.

VluchtelingenWerk Wassenaar helpt en begeleidt statushouders met integratie in Wassenaar. Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kan je echt een verschil maken!
Zij zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om ook te helpen en een paar uurtjes per week op vrijwillige basis beschikbaar zijn. Zij vragen geen vaste uren of tijden en zorgen voor een fijne samenwerking tussen vrijwilliger en client. Wil je meer informatie, mail dan naar Wassenaar@vluchtelingenwerk.nl

 

Tags

BibliotheekPilotTaalklasvluchtelingenwerkWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top