Skip to content
Archieffoto

Forse toename discriminatie regio’s Haaglanden en Hollands Midden

25 mei 20222 minute read

Stichting iDb heeft de Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands Midden 2021 uitgebracht. In de monitor worden de registratiegegevens van Stichting iDb, Den Haag Meldt, de politie-eenheid Den Haag en het College voor de Rechten van de Mens verwerkt en gepresenteerd. De cijfers geven inzicht in de aard en omvang van de incidenten en voorvallen die zich in 2021 hebben voorgedaan binnen de 27 gemeenten in Haaglanden en Hollands Midden. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de meldingen en klachten van inwoners zijn opgevangen en behandeld.

 

Forse toename bij incidenten en voorvallen

In 2021 registreerden de Politie, Stichting iDb en Den Haag Meldt 23% meer incidenten en voorvallen dan in 2020. Discriminatie op herkomst/ras en seksuele gerichtheid/identiteit waren, evenals in voorgaande jaren, de meeste voorkomende discriminatiegronden die door de Politie werden geregistreerd. Ook bij de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en Stichting iDb was herkomst/ras de meest voorkomende discriminatiegrond.

Toename niet-wettelijke gronden

Wat bij Den Haag Meldt en Stichting iDb ook opvalt, is de sterke toename van het aantal meldingen op niet-wettelijke gronden. De meeste van deze meldingen werden gedaan door burgers die problemen ervaarden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, bijvoorbeeld omdat de toegang tot winkels en collectieve voorzieningen werd geweigerd of omdat bepaalde maartregelen werden ervaren als een aantasting van grondrechten of uitsluiting van deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Geweld in combinatie met uitlating vraagt om maatregelen

Uit de cijfers van de Politie maar ook uit meldingen en signalen die bij Den Haag Meldt en Stichting iDb binnen zijn gekomen, blijkt dat geweld in combinatie met uitlating als wijze van discriminatie toeneemt. Dit is zorgwekkend, vooral omdat dit de sociale veiligheid binnen de directe woonomgeving en de openbare ruimte aantast.

Andere in het oog springende ontwikkelingen

Doorgaans is het aantal meldingen dat bij de Politie binnenkomt over discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte nihil, maar in 2021 registreerde de Politie 30 meldingen. De factoren die deze ontwikkeling hebben beïnvloed zijn nog niet onderzocht.

Discriminatie op de arbeidsmarkt, tot 2020 het maatschappelijk terrein waarop discriminatie het vaakst werd ervaren, nam in tegenstelling tot voorgaande jaren niet toe. In 2021 werd vooral op de maatschappelijke terreinen collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening veel discriminatie ervaren.

Tags

DiscriminatieHaaglandenHollands MiddenMonitorStichting IDB
Gerelateerde artikelen
Back To Top