Ga naar hoofdinhoud
Archieffoto

Toch geen opvang Oekraïeners in Auberge de Kieviet

18 juni 20223 minute read

Er komt geen opvang van Oekraïense vluchtelingen in Auberge de Kieviet. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van de gemeente. Begin maart leek het daar nog wel op. Toen is door de Lions ‘Wassenaar Duin’ het initiatief gestart om Auberge de Kieviet in te zetten als gemeentelijke opvanglocatie. Deze locatie zou ongeveer 50-60 personen kunnen huisvesten. Daarop ging de gemeente in gesprek met de eigenaar van het pand. Daarbij was de intentie van de gemeente om het pand te huren en in overleg met de eigenaar bekijken of en hoe het pand gebruiksgereed kon worden gemaakt. 

Echter, in de tussentijd diende zich een potentiële koper voor de Auberge de Kieviet aan. De gemeente heeft ook met deze partij gesprekken zijn gevoerd met als doel de functie als opvanglocatie, ook bij een eventuele eigendomswisseling, overeind te houden. Doch, op 26 april werd duidelijk dat het eigendom van de Auberge toch niet over zou gaan naar een andere partij.  Dit was voor de gemeente aanleiding om opnieuw het gesprek aan te gaan met de huidige eigenaar van Auberge de Kievit, de Bayer Vastgoed Groep. 

Onduidelijkheid over voorwaarden

De voorwaarden van deze eigenaar voor huur en gebruik van het pand waren zodanig dat het boven de normbedragen lag waarvoor de rijksoverheid gemeenten een vergoeding geeft, schrijft het college in haar brief. Toch is in de afgelopen weken een poging gedaan om tot overeenstemming te komen, stelt het College. Uiteindelijk is men niet tot overeenstemming gekomen. Wat precies de bottlenecks waren, blijft onduidelijk. 

Het Leidsch Dagblad meldt dat de eigenaar het pand gratis ter beschikking had gesteld. Dat is dus in tegenspraak met hetgeen het College in haar brief aan de gemeenteraad schrijft. Op de vraag of en zo ja welke aanvullende voorwaarden dan aan de gemeente zijn gesteld door de eigenaar, wil laatstgenoemde niet reageren. Aldus het Leidsch Dagblad

Verkenning andere opvanglocaties

Op dit moment biedt Wassenaar opvang aan 53 personen in gemeentelijke opvanglocaties en 110 personen in particuliere opvang. Daarnaast hebben Wassenaarse maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners veel gedaan om te zorgen dat de Oekraïners zich welkom voelen. Volgens de raadsinformatiebrief blijft het college van Wassenaar streven om aan de taakstelling vanuit de Veiligheidsregio te voldoen om 72 gemeentelijke opvangplaatsen te realiseren.

Diverse andere locaties worden op dit moment verkent om daaraan invulling te geven. Daarbij vormt tijdige en zorgvuldige communicatie met betrokken buurtbewoners een aandachtspunt, aldus het – nog altijd – demissionaire college. 

Tags

Auberge de KievietOpvangOpvang vluchtelingen OekraïneWassenaar
Back To Top