Ga naar hoofdinhoud

CDA Wassenaar verwelkomt Rekenkamerrapport over de gemeentefinanciën

24 juni 20222 minute read

Woensdag 8 juni kreeg de gemeenteraad van Wassenaar bezoek van onze eigen Algemene Rekenkamer (AR). Net als een aantal jaar geleden hebben ze een uitgebreide financiële analyse uitgevoerd van de gemeente en een vergelijking gemaakt met andere gemeenten. Er ligt een up-to-date verhaal op basis van veel bronnen. We mogen blij zijn dat Wassenaar zo’n onafhankelijke AR heeft, die serieus naar de financiën kijkt. De accountant komt overigens tot vergelijkbare conclusies.

En hoe luiden die conclusies dan? In het kort: de financiële positie van Wassenaar is uitstekend. We zullen niet al te veel in detail gaan, maar dit blijkt uit verschillende zaken. De afgelopen jaren is er over het algemeen een ruim positief resultaat behaald. Alleen in 2021 was het resultaat negatief vooral vanwege extra uitgaven aan Corona en jeugdzorg. Daar komt nog eens bij dat Wassenaar als een van de zeer weinigen gemeenten in Nederland helemaal geen schulden heeft.

Ook heeft Wassenaar een substantieel eigen vermogen van rond de 70% van de balansomvang: de streefwaarde ligt rond de 20%. De AR benoemt nadrukkelijk ook de mate waarin de gemeente schokken kan opvangen. Hiertoe is Wassenaar zeer goed in staat met een weerstandsratio van 22. Dit betekent dat we in het ergste geval 22 keer een schok financieel kunnen opvangen. Veel vergelijkbare gemeenten scoren hier hoogstens een vier.

Zijn er dan helemaal geen kanttekeningen? Ja zeker wel, de woonlasten bestaande uit de OZB, de afvalstoffenheffing en rioolheffing liggen in Wassenaar relatief aan de hoge kant. Gelukkig lijkt het erop dat Wassenaar er ook de komende jaren goed voorstaat. Uit de laatste informatie die naar de Raad is verzonden blijkt dat Wassenaar de komende jaren per jaar enkele miljoenen overhoudt. Alleen in 2026 is dit nog niet duidelijk omdat de Rijksoverheid hier nog geen uitsluitsel over heeft gegeven. Niettemin, wellicht is er zelfs ruimte voor een verlaging van de OZB?

CDA Raadslid Ettema: “Het was erg nuttig en leerzaam om dit verhaal van de AR te horen. Het stelt ons gerust dat het afgelopen college de zaakjes gewoon meer dan keurig achterlaat. Wij zien de financiën overigens vooral als een middel zodat het voorzieningenniveau in Wassenaar voor de inwoners goed is. We zitten hier niet om het geld dat eigenlijk van de inwoners is op te potten. Een goed voorbeeld van zo’n nieuwe voorziening is de nieuwe sporthal die er nu bijna staat”.

SchokkerEttema

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top