Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

Nieuw college met HartvoorWassenaar

27 juni 202247 second read

HartvoorWassenaar (5) vormt samen met de VVD (5), Lokaal Wassenaar! (3) en GroenLinks (2) een coalitie van 15 zetels van de 21 in de gemeenteraad van Wassenaar. Zelfbewust, duurzaam en realistisch.

De belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord zijn:

  • Forse vermindering sluipverkeer door Wassenaar
  • Alle wegen binnen bebouwde kom, behalve twee verbindingswegen, maximum snelheid 30 km/u, N44 snelheidsverlaging naar 50 km/u
  • Forse verbetering van onderhoud openbare ruimte naar hoogste niveau, kosten € 750.000 per jaar
  • Beperking toerisme en recreatie ter bescherming beschermde natuurgebieden
  • Sanering vervuiling gemeentewerf
  • Een schuldenvrije gemeente. Verhoging toeristenbelasting en OZB met 20%
  • Toewijzing sociale woningen gericht op dorpsgenoten
  • Afhandeling klachten en inspraak via college, sterke verbetering communicatie met de Wassenaarders
  • Behoedzame bouw tot 2030
  • Duidelijke visie 2050, zelfstandigheid van Wassenaar uitgangspunt

Op 25 juni 2022 is het akkoord ondertekend, op 28 juni worden de wethouders geinstalleerd. Namens HartvoorWassenaar wordt Henri Hendrickx wethouder, portefeuille financien.

HartvoorWassenaar haalde kort na de oprichting bij de verkiezingen in 2014 een zetel, in 2018 drie 3 zetels en in 2022 vijf zetels. Het is de grootste lokale partij in Wassenaar.

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top