Skip to content

D66 mist visie en actie van nieuwe coalitie

29 juni 20222 minute read

D66 is ronduit teleurgesteld over het zeer beknopte akkoord, dat maar liefst drie maanden nodig had om tot stand te komen. Er is woningnood, ook in Wassenaar. Maar het college schuift beslissingen over woningbouw voor zich uit. Op het terrein van Den Deijlschool kiest men voor nog meer ‘grondgebonden woningen’ – lees: meer van wat we al hebben. Zo wordt een kans gemist om meer woningen voor starters en gezinnen te bouwen, net als appartementen voor ouderen die graag willen doorstromen.

D66 is teleurgesteld dat er ook geen ambitie in het akkoord staat om het percentage sociale woningbouw te verhogen naar minimaal 30%. Volkshuisvesting is een kernverantwoordelijkheid van gemeenten.

Natuurlijk zijn wij blij dat de nieuwe coalitie uitvoering geeft aan de plannen om de maximumsnelheid in ons dorp te verlagen naar 30 kilometer per uur. Ook D66 heeft dit al langer als wens omdat het een bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid en sluipverkeer kan ontmoedigen.

Het verbaast D66 dat juist deze coalitie, met GroenLinks erbij, geen oog heeft voor de klimaatcrisis. Waar zijn concrete plannen om de inwoners van Wassenaar te helpen hun huizen duurzamer te maken? En daarmee de kosten voor verwarmen, die nu al enorm stijgen, in de hand te houden? Wat gaat dit college doen om scholen te helpen hun gebouwen beter te isoleren? Daar is meer voor nodig dan alleen praten.

Het venijn zit in de staart van het akkoord. In de voorlaatste zin kondigt dit college – uit het niets – een verhoging aan van de OZB van maar liefst 20%! Dit geld wordt niet gebruikt om de broodnodige klimaat- en woningmaatregelen te realiseren, maar om de reserves nog verder te vergroten. Wassenaar staat nu al in de top van gemeenten met de hoogste woonlasten per inwoner. Waarom de lasten voor je inwoners zo fors verhogen, terwijl iedereen toch al te maken heeft met sterk stijgende kosten voor de dagelijkse boodschappen en voor de energierekening?

Wij vragen ons trouwens ook af waar de coalitiepartijen dit in hun verkiezingsprogramma hadden opgeschreven. Wij hebben het in ieder geval niet kunnen terugvinden. En de kiezer heeft hier dus ook niet voor kunnen stemmen.

Er komen vier fulltime wethouders, waarmee Wassenaar zou mogen rekenen op degelijk beleid en echte plannen. D66 helpt de nieuwe coalitie daar graag bij. Aan het akkoord af te lezen, kan de nieuwe coalitie die hulp goed gebruiken.

Pictured66

 

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top