Skip to content
Henri Hendrickx legt de eed af als nieuwe wethouder, net als zijn collega Aart van Sloten (GroenLinks). Fotocredit: redactie Wassenaarders

Nieuw Wassenaars college met scepsis ontvangen

30 juni 20224 minute read

Temidden van een ronduit kritische oppositie is dinsdagavond, na de bespreking van het coalitieakkoord, een nieuw Wassenaars college van start gegaan. Daarna was het tijd voor warme woorden voor afscheidnemende wethouders en werd een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Het nieuwe Wassenaarse college bestaat uit: Caroline Klaver-Bouman (VVD), Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), Bart Boon (Lokaal Wassenaar) en Aart van Sloten (GroenLinks). Zij vormen samen met burgemeester Leendert de Lange het college. De coalitiepartijen presenteerden afgelopen zaterdag hun coalitieakkoord ‘Zelfbewust, duurzaam en realistisch’. De portefeuilleverdeling van het nieuwe college is als volgt: Caroline Klaver-Bouman wordt wethouder Mens en Maatschappij. Henri Hendrickx neemt de portefeuille Bestuur en Middelen voor zijn rekening. Bart Boon wordt wethouder Fysieke Leefomgeving. Aart van Sloten wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Natuur, Klimaat en Mobiliteit.

Voorafgaand aan de installatie van de nieuwe wethoudersploeg zaagde de oppositie het nieuwe coalitieakkoord door. Ergernis over de OZB-verhoging, het Rozenplein, woningbouw in Wassenaar, het dorpscentrum en de vele onderzoeken klonk vanuit alle hoeken van de oppositie.

‘Addertjes onder het gras’

Zo sprak Hubert Schokker (CDA) van een ‘collectieve betovering’ binnen de nieuwe coalitie met een ‘volstrekt onnodige’ OZB-verhoging zoals hij het verwoordde. Hij plaatste ook vraagtekens bij de titel van het coalitieakkoord. In zijn ogen zorgt het ‘zelfbewustzijn’ voor een groot hek rondom Wassenaar in 2050. Rogier Krabbendam (D66) toonde zich met enig cynisme verheugd dat de nieuwe coalitie veel punten van het oude college overneemt. Tegelijkertijd stelde hij vast dat keuzes worden uitgesteld, ook op het gebied van woningbouw. “Starters en ouderen hebben het nakijken.”

Henri van Smirren (PvdA) vroeg zich hardop af hoe het kon dat drie maanden onderhandelen tot zo’n ‘flinterdun en passief’ akkoord heeft geleid. “De oude coalitie suddert voort.” Verder was hij niet als enige ontstemd over de gang van zaken rondom de bespreking van het dorpscentrum. Ben Paulides (DLW) was teleurgesteld dat niet is gekozen voor een raadsbreed programma. In zijn ogen was sprake van een aantal ‘addertjes onder het gras’ en gemiste kansen. “Niets over dwang bij aardgasvrije woningen, niets over de raadsbrede motie zweefvliegen, niets over lightrail en niets over het dorpscentrum in de Voorjaarsnota.”

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota, vorige week in de commissie Bestuur & Middelen, is ook gesproken over het dorpscentrum. Toen waren de plannen van het nieuwe college met het dorpscentrum, nl. aanpassing, nog niet bekend. Op de open vraag van Jeroen Gankema wat het (vorige) college beter had kunnen doen, wist Rogier Krabbendam (D66) een antwoord. “Met een betere informatiebrief had een hoop discussie vermeden kunnen worden.”

‘De v van verbinden’

De coalitiefracties verdedigden hun akkoord. Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar) wees erop dat in dit akkoord – “4 bladzijden als je de foto’s niet meerekent” – niet alles tot in detail is uitgeschreven. “De ‘v’ van verbinden spreekt er duidelijk uit.” Dat biedt wat hem betreft openingen. “Het debat over de vele onderwerpen hoort hier in de gemeenteraad thuis.” Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) stelde op basis van de reacties in de gemeenteraad vast dat het coalitieakkoord ‘impact’ heeft. Hij erkende dat het coalitieakkoord ‘kort en compact is’ en dat is met reden. “Wat goed is wordt voortgezet, wat verkeerd is wordt aangepast,” lichtte hij toe. Hij stelde dat met de verhoging van de OZB wordt voorkomen dat ‘de spaarpot wordt leeggehaald’. “De investeringen overstijgen de eigen middelen,” voegde hij eraan toe.

Gerbrand Nijman (VVD) memoreerde dat vier jaar geleden in Wassenaar nog werd gesproken over de uitdaging van zelfstandigheid en dat het nu gaat over zelfbewustzijn. Hij gaf aan dat bewust is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Coalitiegenote Sonja Hibbert (GroenLinks) stelde vast dat de basis voor samenwerking aanwezig is binnen het college en de gemeenteraad. “Er staat heel veel niet in het akkoord; dat benadrukt de focus.” 

Lovende woorden
Na de bespreking van het coalitieakkoord en de stemming over de nieuwe wethouders werd stilgestaan bij de afscheidnemende wethouders. Dat betrof Hubert Schokker (CDA), Ritske Bloemendaal (D66), Kees Wassenaar (VVD) en Inge Zweerts de Jong (Lokaal Wassenaar). Ze ontvingen lovende woorden van de burgemeester en blikten zelf ook terug op hun periode als wethouder. Schokker en Bloemendaal blijven wel nog actief in de raad.Tijdens de raadsvergadering ontving scheidend raadslid en kersvers wethouder Bart Boon (Lokaal Wassenaar) uit handen van burgemeester De Lange een koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten tijdens 16 jaar raadslidmaatschap (foto onder). 

De verkiezing van de wethouders heeft drie vacatures in de gemeenteraad tot gevolg. In de raadsvergadering van dinsdag 5 juli worden deze vacatures opgevuld.

 MG 1053

Tags

AfscheidCollegeCollegeakkoordGemeenteraadInstallatieRaadsvergaderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top