Skip to content

D66: plannen dorpscentrum Wassenaar lopen vertraging op

6 juli 20222 minute read

Het centrum van Wassenaar is aan vernieuwing toe. De plannen liggen er, het geld was gereserveerd maar het college komt met een aangepast plan omdat de voorspelling van de kosten door het dak zijn gegaan. D66 maakt zich zorgen over wat er overblijft van de plannen nu de nieuwe coalitie komt met een ‘nieuw en realistisch’ plan, en wat dit betekent voor de ondernemers en bezoekers aan ons centrum.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bleek D66 één van de weinige partijen met aandacht en plannen voor ons dorpscentrum. Wassenaar verdient een levendig centrum, dat als ontmoetingsplek dient voor onze inwoners en waar bezoekers van buiten Wassenaar ook graag langere tijd verblijven.

Vlak voor de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord hebben we een aantal bizarre zaken meegemaakt rondom de plannen voor het revitaliseren van het centrum. De raad werd te laat en onvolledig geïnformeerd over de overschrijding van het beschikbaar gestelde budget bij de aanbesteding van het werk. Ondertussen bleek de nieuwe coalitie al andere plannen te hebben met het centrum, maar werden deze niet gedeeld met de raad en de brief van het kersverse college aan de raad van 1 juli is onvolledig en brengt de risico’s van doorgaan in eventueel aangepaste vorm of helemaal stoppen niet volledig in beeld, terwijl de raad hier wel om had verzocht. De fractie van D66 heeft hier opnieuw in de raad van dinsdag jl. aandacht voor gevraagd.

Ondertussen lopen de frustraties rondom het dorpscentrum hoog op zo bleek uit de bijdragen van de insprekers dinsdag vanuit de ondernemers, pandeigenaren en het centrummanagement, en dat is terecht. Want door politiek onhandig opereren lopen de plannen voor het centrum gevaar.

D66 wil een centrum met toekomst voor de ondernemers en waar we elkaar kunnen ontmoeten in een groene en autovrije omgeving. Waar we de rode loper uitrollen voor voetgangers en fietsers. Waar woningen worden toegevoegd voor starters en ouderen en de parkeernorm omlaag gaat om deze woningen te kunnen realiseren. Door het besluit van het college om de plannen on hold te zetten en te komen tot een aangepast herinrichtingsplan rekent de D66 fractie op een intelligente doorstart van het centrumplan.

Laat uitstel geen afstel zijn. Want de ondernemers in ons centrum verdienen snel duidelijkheid en een heldere visie op de toekomst met investeringen die daarbij passen; een plan dat ook aandacht schenkt aan maatregelen die de leegstand bestrijden.

D66 Wassenaar

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top