Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Aanvragen geheimhouding Basisregistratie Personen

17 augustus 20222 minute read

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Wassenaar woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken. Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke taken kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet- commerciële instellingen zoals sportverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen géén gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Vul hiervoor het formulier ‘verzoek tot geheimhouding’ in. Deze kunt u ondertekent en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen of inleveren bij het Klantcontactcentrum.

Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Tags

Aanvraag geheimhoudingBasisregistratie PersonenBRPGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top