Skip to content
Fotocredit: PR

D66: bij start van het schooljaar zetten wij verkeersveiligheid op 1

24 augustus 20222 minute read

Deze week zijn de scholen weer gestart in Wassenaar. Een jaarlijks hoogtepunt. Wel moet iedereen weer even wennen aan de drukke ochtendspits. Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Ouders willen hun kind vanaf een bepaalde leeftijd graag op een veilige manier zelfstandig naar school laten gaan. Aan de politiek de taak om daar samen met scholen en ouders de juiste omstandigheden voor te creëren. Dat kan door te kiezen voor het invoeren van een lagere maximum snelheid en een veilige weginrichting.

En daar voegen we als D66 graag nog een maatregel aan toe, namelijk de mogelijkheid tot het invoeren van schoolstraten. Een schoolstraat is een vaak smalle straat waar een basisschool is gevestigd en die tijdens de breng- en haaltijden van de school gedurende ongeveer een half uur wordt afgesloten voor autoverkeer. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten krijgen wel steeds toegang. Ook de straat uitrijden is nog toegestaan.

Tijdens de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad het Realisatieplan Verkeer Wassenaar vastgesteld. Tijdens deze raadsvergadering is mede door D66 een motie ingediend om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om 30 km/uur in de gehele bebouwde kom in te voeren. Ook tijdens de campagne voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bleek dat de meeste partijen voor de invoering van 30 km/u waren. Dat de nieuwe coalitie dit nu overgenomen heeft is goed nieuws.

Door het verlagen van de maximum snelheid in ons dorp van 50 km/u naar 30 km/u zorgen we voor een veiligere deelname aan het verkeer door voetgangers, fietsers en kinderen. We kiezen voor een lagere snelheid die beter past in een omgeving waar veel kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals kinderen en ouderen gebruik maken van een weg.
Daarnaast kan de uitbreiding van het aantal 30 km/u wegen het leefklimaat in Wassenaar verbeteren, waarmee we het aantal autobewegingen verminderen, fietsen stimuleren en sluipverkeer beperken. D66 wil dat we hierbij voorrang geven aan de fiets en investeren in de fietsvoorzieningen in Wassenaar.

Kinderen moeten veilig naar school kunnen lopen of fietsen. Daarom introduceert D66 de schoolstraat in Wassenaar om een eind te maken aan het soms chaotische samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Tijdens de coronacrisis bleken veel scholen, kinderen en ouders enthousiast. Invoering kan uiteraard alleen in goed overleg en d.m.v. maatwerk. Daarom gaat D66 in gesprek met scholen, ouders en buurtbewoners over het invoeren van schoolstraten.

Wij horen graag via fractie@d66wassenaar.nl uw suggestie of reactie.

Rogier Krabbendam
D66 Wassenaar

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top