Skip to content

VVD: samen voor een gezond en sociaal Wassenaar

29 augustus 20222 minute read

Alle Wassenaarders gezond en gelukkig. Dat is waar we naar streven en waar iedereen zelf aan kan werken. Maar soms lukt dat even niet. Dan is er hulp nodig. De Wassenaarse VVD vindt dat iedereen moet weten waar hij of zij snelle en goede hulp kan krijgen. Daarnaast zetten we in op preventie, waarmee we willen voorkomen dat er een hulpbehoefte ontstaat.

Raadslid Monique van Deursen is al ruim 8 jaar actief in de lokale politiek. Monique: “Regelmatig wordt mij gevraagd: weet jij waar ik terecht kan want ik wil dit of dat graag weten. Zeker als het gaat om vragen over het dagelijks leven: van baby’s naar kleuter en schooljeugd. Jonge ouders, werkenden en ouderen. Het moet duidelijk zijn waar mensen terecht kunnen. Daar wil ik graag het verschil maken.”

In de afgelopen jaren zijn al veel goede stappen gezet. Zo zijn we gestart met het realiseren van één (telefonisch) loket waar inwoners met een hulpvraag terecht kunnen. Dat werkt veel makkelijker. Op sommige terreinen moeten nog extra stappen worden gezet om alle inwoners zo optimaal mogelijk mee te laten doen in onze samenleving.

Vanuit de VVD zal ook raadslid Charlotte Rogge zich de komende periode bezighouden met sociale zaken. Charlotte: “Het is belangrijk dat we mensen die ondersteuning nodig hebben snel en goed helpen. Maar nóg fijner is het als we problemen kunnen voorkomen. Zo weten we bijvoorbeeld dat fysieke en mentale klachten kunnen worden voorkomen als mensen bewegen en sociale contacten hebben. Hier willen we op inzetten, bijvoorbeeld met een buurtsportcoach.”

Tenslotte is ook dementie een belangrijk onderwerp wat de VVD betreft. Hier krijgen helaas steeds meer mensen, van oud tot jong, mee te maken, als patiënt of familielid/mantelzorger. Monique: “We moeten ons ervan bewust zijn dat dementie, zeker als dit nog in het beginstadium is, niet altijd van buitenaf te zien is. Wij willen dat mensen zich hiervan bewust zijn en zetten in op een dementievriendelijk Wassenaar.”

Monique en Charlotte zullen deze en andere zaken naar voren brengen tijdens de herziening van het Beleidsplan Sociaal Domein dit najaar. “En we zijn natuurlijk blij met “onze” wethouder Caroline Klaver, die we zullen aanspreken om hier zo veel mogelijk aandacht aan te besteden.”

Monique van Deursen, mvandeursen@wassenaar.nl en Charlotte Rogge, CRogge@wassenaar.nl

fotoDWKMenM24822

 

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top