Ga naar hoofdinhoud

PvdA vraagt College om extra maatregelen tegen energiearmoede

7 september 20222 minute read

De inflatie heeft inmiddels ongekende vormen aangenomen en is tot 12% gestegen met het prijspeil omstreeks deze zelfde tijd vorig jaar. De stijging van de energieprijzen spant hierbij de kroon. Het kabinet heeft in juli besloten de compensatieregeling voor lage inkomen tot 120 % van het sociaal minimum te verhogen van 800 naar 1300 euro.

Eerder vroeg de PvdA-fractie aan het College om met de uitbetaling van de deze landelijke regeling waarvan de uitvoering bij de gemeenten is neergelegd tempo te maken. De vraag is of dit voldoende is om te voorkomen dat inwoners met een laag inkomen onder de armoedegrens terecht komen. De PvdA heeft deze week vragen gesteld hoe het staat met de uitbetaling en het aantal aanvragen. Maar dat is wat de PvdA betreft niet genoeg en daarom vraagt de partij om extra ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen. Henri van Smirren, PvdA raadslid: ”inkomenspolitiek door gemeenten is niet toegestaan en toch kan een gemeente meer doen voor inwoners die door de stijgende inflatie in de knel komen te ondersteunen.

Daarvoor is creatieve denkkracht en de politieke wil nodig. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een witgoedregeling in het leven geroepen waarbij inwoners met een laag inkomen een tegemoetkoming van € 285 kunnen krijgen om oude wasmachine, koelkast te vervangen voor een energiezuinig exemplaar”. De PvdA-er :“ Hiermee snijdt het mes aan twee kanten, zo krijgt de inwoner de mogelijkheid om een oud apparaat te vervangen, zeer welkom als het een oud exemplaar betreft dat hoognodig moet worden vervangen. Ook scheelt het aanzienlijk in de energierekening”. Henri vervolgt: “Ik hoop dat het college met dit soort regelingen voor Wassenaarders met een laag inkomen komt.

Zo niet dan zal de PvdA het initiatief nemen om de gemeenteraad achter dit soort voorstellen te scharen”. Henri besluit: ”In eerdere antwoorden heeft het college verwezen naar de bijzondere bijstand maar dat is alleen mogelijk als het noodzakelijke uitgaven betreft, in de genoemde regeling van het witgoed zal dit niet als zodanig kunnen worden beoordeeld. Daarmee ligt de lat te hoog om dit soort regelingen in dat kader breder te trekken. Wat de PvdA betreft komt armoedebestrijding hoog op de agenda van de gemeenteraad.”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top