Skip to content

CDA wil uitleg over extra EUR 1,4 mln voor havenkade

8 september 20222 minute read

Vorige week schreven we op deze plek dat de CDA fractie met een fris gemoed aan de slag is gegaan na de vakantie. Dat gaan we zeker vasthouden. Toch werd onze “frisheid” wel meteen danig op de proef gesteld in de eerste commissievergadering fysieke leefomgeving van het nieuwe politieke seizoen. Op de agenda stond de verbetering van de damwand aan de Wassenaarse havenkade. In 2019 is in een inspectie geconstateerd dat deze urgente verbetering behoeft.

Het project is opgesplitst in drie fases. Fase 1, tussen de Wiegmanweg en de Johan de Wittstraat is vrijwel afgerond. De fases 2 en 3 betreffen de aanpassing van beide kanten tussen de Johan de Wittstraat en de haven. In 2020 is hier een bedrag van EUR 2 mln beschikbaar gesteld. Eind 2021 werd dit krediet opgehoogd naar EUR 2,7 mln. Nu verzoekt het college om nog eens bijna EUR 1,5 mln extra. In beide gevallen wordt verwezen naar verwachte prijsstijgingen. Logisch in deze tijden, maar het blijven toch hele forse bedragen.

De CDA fractie vind het goed dat het college – in de woorden van de wethouder – “open kaart” speelt en hier meteen mee naar buiten is gekomen, zodra deze tegenvaller bekend is geworden. Toch is een ruime verdubbeling van het budget in twee jaar tijd voor ons wel aanleiding voor een kritische blik. Bovendien dringt de vergelijking met het centrumplan, waar jaren over is nagedacht door ondernemers, gemeente en andere betrokkenen, zich op. Voor de zomer werd duidelijk dat hiervoor ook EUR 1,4 mln euro extra nodig zou zijn. Door dit project ging in de eerste vergadering van het nieuwe college resoluut een streep.

In de commissie heeft Raadslid Schokker nadrukkelijk gevraagd naar de argumentatie van het college waarom er wel budget beschikbaar wordt gesteld voor de havenkade en niet voor het centrumplan. Helaas kwam de wethouder niet tot een andere duiding dan dat de havenkade een absolute must is en het centrumplan “nice to have”. Een merkwaardige uitspraak, er blijft altijd sprake van keuzes.

We moeten bij dit soort projecten een verstandige afweging blijven maken. Het is goed dat er voor de raadsvergadering nog een technische briefing komt. Hierbij moet ook worden bekeken of hier echt op stel en sprong over moet worden besloten. Of dat enig uitstel, tegen wellicht weer wat lagere prijzen, niet te overwegen valt. Voor meer informatie kijk op www.cda.nl/wassenaar

FotabijartikelDWK

“Hubert Schokker en Saskia Ettema, raadsleden bij de damwand aan de havenkade.”

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top