Ga naar hoofdinhoud

Samen met politieke lef richting 30 km/uur in ons mooie dorp

7 september 20222 minute read

Op maandagavond 5 september besprak de commissie Fysieke Leefomgeving van de gemeenteraad Wassenaar een rapport over het verbreden van de 30 kilometer per uur zones tot de gehele bebouwde kom. Zoals bekend staat GroenLinks Wassenaar voor een leefbaar dorp: wij streven al vele jaren naar een maximale snelheid van 30 kilometer per uur binnen onze bebouwde kom. Dit is veiliger, gaat sluipverkeer tegen en is beter voor ons leefklimaat.

‘’Amsterdam geeft aan eind 2023 klaar te zijn met de invoering, het kan toch niet zo zijn dat het bij ons langer duurt, in een klein dorp?’’, vroeg onze fractievoorzitter Sonja Hibbert zich hardop af. Zij constateerde daarnaast dat om dit onderzoeksrapport was gevraagd als onderdeel van het bredere “realisatieplan verkeer”, terwijl het 30 km onderwerp sindsdien een onderwerp op zich is geworden. In ons dorp en in vele andere gemeenten. Er is een duidelijke wens voor snelle uitvoering die zich waarschijnlijk gaat vertalen in de “essentiële herkenbaarheidskenmerken” van 30 km wegen waar het kennisplatform voor infrastructuur CROW momenteel aan werkt.

Wethouder Aart van Sloten legde uit dat de doorvoering van 30 km per uur inderdaad met prioriteit wordt opgepakt en dat het college zo snel mogelijk een plan gaat presenteren. Hij benadrukte dat het doel van 30 kilometer per uur niet is om automobilisten te pesten. ‘’Het is juist bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten, en te zorgen voor minder geluidsoverlast’’. Iets waar elke inwoner van ons dorp profijt van heeft.

Voor de invoering van 30 km per uur moet de komende tijd nog wel flink wat gebeuren: want alleen borden met 30 kilometer per uur neerzetten werkt niet. Er werden in de commissie dan ook veel vragen gesteld over de verschillende aspecten: infrastructuur, communicatie, handhaving. En ook veel ideeën geopperd, die meteen weer tot nieuwe vragen en ook ideeën inspireerden.

Het was goed om te zien en te horen hoe breed gedragen de wens voor 30 km per uur is en hoezeer wij gezamenlijk en over alle partijen heen aan een veilige en leefbare toekomst voor ons mooie dorp werken. In de woorden van wethouder Aart van Sloten: voor sommige zaken is gewoon een beetje politieke lef nodig. GroenLinks Wassenaar heeft er alle vertrouwen in dat deze gemeenteraad in gezamenlijkheid politieke lef zal tonen.

Fractie GroenLinks Wassenaar

Tags

GemeenteraadGroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top