Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

HartvoorWassenaar: Valkenburg (het vervolg)

8 september 20222 minute read

In 2019 heeft de toenmalige coalitie een overeenkomst gesloten met Katwijk, de Provincie en de eigenaar van Valkenburg (het Rijk). HartvoorWassenaar was fel gekant tegen deze overeenkomst. De reden is dat die overeenkomst heel nadelig was voor Wassenaar. Er zouden 5000 woningen gebouwd worden (hier waren we het mee eens). Maar de afstand tussen de nieuwbouw in Valkenburg en bestaande bebouwing in Wassenaar werd verkleind van 1500 meter naar 900 meter.

De groene zone zou een soort stadspark voor recreatie en toerisme worden. Tenslotte waren er grote zorgen over het aanleggen van wegen tussen Valkenburg en Wassenaar. En met een bewoner aantal van meer dan 20.000 zou dat een enorme extra verkeersbelasting voor Wassenaar opleveren. En ook nog, er werd een vliegveldje voor drones van 500 bij 500 meter ingepland op Wassenaars grondgebied.

In de jaren erna werd de overeenkomst opgerekt. Het aantal woningen werd verhoogd naar 5600. Daarnaast worden tussen Valkenburg en de duinen nog eens 2000 woningen extra gebouwd. En we vrezen dat er nog een stuk land gebruikt gaat worden voor woningbouw.

Kortom, ongeveer 8000 woningen, bestemd voor meer dan 24.000 bewoners, bijna evenveel als heel Wassenaar. Moet je je eens voorstellen wat dat met het verkeer gaat doen. Het wordt één stedelijk gebied met veel te weinig ruimte voor groen en rust.

Na het ondertekenen van de overeenkomst (die onder zeer hoge druk van de provincie tot stand kwam) mochten we aan de kant toekijken.

Inmiddels heeft de Gemeenteraad van Katwijk vlak voor deze zomer het bestemmingsplan (inrichting van de ruimte) voor het gebied goedgekeurd. De zienswijze van Wassenaar (de mening van Wassenaar over het plan) werd aan de kant geschoven. HartvoorWassenaar en LokaalWassenaar! zaten in Katwijk op de publieke tribune om het te zien gebeuren.

De nieuwe coalitie (HartvoorWassenaar,VVD,LokaalWassenaar!,GL) heeft besloten om een juridische procedure tegen Katwijk te beginnen. Uiterlijk woensdag 8 september 2022 moet het bezwaar zijn ingediend bij de Raad van State, het hoogste bestuursrechtelijke orgaan. Hetgeen is gebeurd.

We hebben vastgesteld dat de overeenkomst die we hadden op vele punten met voeten zijn getreden. We denken dat we een goede kans hebben om nogal wat nadelen voor Wassenaar weg te halen.

Het doel is om de schade voor Wassenaar zo veel mogelijk te beperken. Maar ook om een betere onderhandelingspositie voor Wassenaar te verkrijgen bij Katwijk.
We willen een assertief Wassenaar. Dan wordt er rekening met je gehouden.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top