Skip to content

De Wmo is er voor hen die het écht nodig hebben

8 september 20223 minute read

De toenemende vraag aan de ene kant en de tekorten aan de andere kant, zorgen ervoor dat hulp aan de meest kwetsbare mensen onder druk komt te staan. Deze landelijke trend raakt ook Wassenaar. Het aantal mensen dat zich meldt bij de gemeente voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft oplopen. Maar de zorg wordt steeds duurder en zorgleveranciers hebben al langere tijd te maken met een tekort aan personeel en onderdelen. De gemeente investeert in maatregelen en roept inwoners op om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

003 Gemeente Wassenaar Studio Damon PhotographyLanger wachten op zorg of hulpmiddel door tekorten
We worden steeds ouder en hebben steeds langer zorg en ondersteuning nodig. Toen twee jaar geleden het zogenaamde abonnementstarief werd ingevoerd (de eigen bijdrage is niet meer afhankelijk van inkomen of vermogen), nam het aantal Wmo-meldingen in Wassenaar hard toe. Zorgleveranciers kunnen de extra vraag niet opvangen, want zij kampen met een tekort aan personeel. Bovendien kunnen sommige hulpmiddelen op dit moment niet gemaakt of gerepareerd worden, omdat bepaalde onderdelen niet of nauwelijks leverbaar zijn.

Wassenaar investeert in alternatieven, helpt u mee?
Om de Wmo-kosten onder controle te houden en om de meest kwetsbare mensen op tijd te kunnen voorzien van zorg, werkt de gemeente sinds vorig jaar aan verschillende maatregelen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat mensen niet onnodig, te vroeg of te lang gebruikmaken van een Wmo-voorziening.

Wethouder Caroline Klaver-Bouman (links op de foto): “Alleen als we de Wmo weer gaan zien als vangnet, en niet als een recht, blijft de zwaardere zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar voor de mensen die het écht nodig hebben.

We investeren in preventieve en gezamenlijke voorzieningen, we werken aan één toegang voor zorg en ondersteuning én we informeren en inspireren mensen met de campagne Zorg voor morgen. Maar tegelijkertijd wil ik iedere Wassenaarder vragen om zijn of haar steentje bij te dragen en eigen verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan. Ouder worden en de beperkingen die daarbij komen kijken, horen bij het leven. De gemeente kan niet alles oplossen en opvangen. We bieden wel een betrouwbaar vangnet.”

Bereid u op tijd voor op het ouder worden
Denk op tijd na over wat u zelf kunt doen. Bereid u op tijd voor op het ouder worden of ondersteun een ander hierbij. Blijf zolang en zoveel mogelijk in beweging, spaar nu al voor de nodige aanpassingen in uw woning, en investeer in uw sociale netwerk.

Laat u hierbij informeren en inspireren door dorpsgenoten en professionals. Op www.thuisinwassenaar.nl vindt u de organisaties die u helpen bij een actief, sociaal en gezond leven. Op www.wassenaar.nl/zorgvoormorgen vindt u artikelen die u op ideeën kunnen brengen. En bij Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMOW) kunt u terecht voor persoonlijk advies.

Lever hulpmiddelen die u niet meer gebruikt in
Heeft u thuis een hulpmiddel staan, zoals een rolstoel of een scootmobiel, dat u niet meer gebruikt? Neem dan contact op met het Wmo-loket of met de leverancier van het hulpmiddel. Het hulpmiddel wordt bij u thuis opgehaald en kan op die manier weer door iemand anders gebruikt worden.

Tags

GemeenteWassenaarWMOZorg
Gerelateerde artikelen
Back To Top