Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: Duinrell

Ook deze winter tijdelijke opvang asielzoekers in Duinrell

13 september 20222 minute read

Ook dit jaar heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij de gemeente een verzoek ingediend voor tijdelijke opvang van asielzoekers op Landgoed Duinrell. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek besproken en wil medewerking verlenen aan het verzoek van het COA, mede ingegeven door ervaringen uit het verleden.

Opvang en instroom bewoners

In de periode van 7 november 2022 tot 27 maart 2023 worden maximaal 930 vluchtelingen opgevangen. Zij zullen geleidelijk in Duinrell gehuisvest worden. Het gaat vooral om kansrijke asielzoekers die in afwachting zijn van de uitkomst van hun asielaanvraag. De groep bestaat uit volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. De kinderen volgen onderwijs in Leiden bij de Internationale Schakelklas.

De tijdelijke opvang vindt plaats op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang.

Toezicht en veiligheid

Het COA en de gemeente treffen maatregelen om de veiligheid op de locatie en in de omgeving te waarborgen. Zo is er 24 uur per dag beveiliging en zijn er overdag medewerkers van het COA aanwezig. Bij de ingang is er aanvullend cameratoezicht. Ook is een vaste wijkagent aangesteld voor Duinrell. Speciale aandacht gaat uit naar de samenwerking tussen de politie, COA, Duinrell en gemeente bij de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Burgemeester De Lange: “We hebben een lange geschiedenis als het gaat om de samenwerking met het COA en Duinrell. Sinds 2007 vangen we in de winter asielzoekers op. Er wordt constructief samengewerkt en er zijn goede afspraken met elkaar gemaakt. Ik kijk ook dit jaar uit naar een positieve samenwerking en ben blij dat we als Wassenaarse gemeenschap een bijdrage kunnen leveren aan een urgent en maatschappelijk probleem.”

Communicatie met omwonenden

De gemeente heeft met het COA afgesproken dat zij zich zullen inspannen om wederom de opvang goed en veilig te laten verlopen met zorg en aandacht voor het creëren van draagvlak en een goede communicatie met de buurt en inwoners van Wassenaar. Voor omwonenden en belangstellenden wordt op 19 september een bijeenkomst georganiseerd.

Tijdelijk extra opvangplekken nodig

De afgelopen maanden is de behoefte aan opvangplaatsen nijpender dan ooit. Het kabinet heeft door de toenemende druk op de opvangcapaciteit een belangrijke rol aan de gemeenten gegeven. De druk op de opvangcapaciteit wordt veroorzaakt doordat de huisvesting van statushouders achterblijft door krapte op de woningmarkt en de langere doorlooptijd van de asielaanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierdoor blijven asielzoekers langer in de opvang bij het COA.

 

Tags

AsielzoekersDuinrellGemeenteOpvangWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top