Skip to content

D66 op de bres voor kwetsbare natuur Meijendel

16 september 20222 minute read

Ook in het afgelopen zomerse weekeinde waren er weer volop mensen op de been in het duingebied Meijendel. Wandelen, fietsen, paardrijden, met de verrekijker op zoek naar zeldzame vogels. We genieten volop van de rijkdom aan dier- en plantensoorten en afwisselende landschappen, letterlijk in onze achtertuin. Een bijzonder gebied, midden in de drukke Randstad, dat we wat D66 betreft moeten koesteren.

Een gebied dat net als andere natuurparels uit het Europese Natura 2000-netwerk onder druk staat en meer bescherming verdient. D66 maakt zich hard voor een goede toekomst voor Meijendel en voor de biodiversiteit die zelf geen stem heeft. De druk op het hele natuurgebied tussen Den Haag en Wassenaar neemt toe. De stikstofbelasting door onder meer het verkeer, landbouw en industrie in dit deel van de Randstad is te groot met als gevolg dat ook in Meijendel de kwetsbare natuur het zwaar heeft. Dertig procent van het grondgebied van Wassenaar ligt in Meijendel.

Voor D66 Wassenaar een reden te meer om zich ook in te zetten voor maatregelen die de gemeente zelf kan nemen om de druk van het gebied af te halen. D66 ziet volop mogelijkheden voor oplossingen waar zowel de natuur als de mensen in Wassenaar baat bij hebben. Een belangrijke maatregel is de rem op het autoverkeer, dat voor een groot deel het stikstofprobleem veroorzaakt en dat op hoogtijdagen ook voor overlast in de omgeving zorgt. Auto’s kunnen nu ongehinderd tot in het hart van Meijendel komen, bij Boerderij Meijendel. Wat D66 betreft wordt Boerderij Meijendel alleen nog toegankelijk voor schoon verkeer, dat geen belasting met zich meebrengt voor de natuur, dus voor fietsers, voetgangers en (een vorm van) elektrisch vervoer.

D66 Wassenaar vindt ook dat de gemeente Wassenaar zich in de regio actief moet inspannen voor meer parkeervoorzieningen aan de randen van het gehele Nationale Park Hollandse Duinen zodat er meer spreiding van de bezoekers komt. En D66 maakt zich hard voor meer groene recreatievoorzieningen in de buffergebieden tussen het Natura 2000-gebied en de woonwijken.

De komende jaren komen er meer dan 200.000 woningen bij in Zuid-Holland en wordt Valkenhorst ontwikkeld. Daarmee neemt ook de behoefte aan recreatiegebieden toe. Om Meijendel te ontlasten moet er meer ruimte worden gereserveerd voor nieuwe natuur en recreatie. Dit krijgt wat D66 betreft prioriteit in de brede gebiedsvisies voor de noord- en zuidrand van Wassenaar die de nieuwe coalitie heeft aangekondigd.

Marianne Wuite

Fractie D66

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top