Skip to content

D66: Wethouder Financiën Hendrickx bevestigt dat Wassenaar financieel gezond is 

6 oktober 20223 minute read

Het was nog in dit jaar – in juni 2022 – dat Deloitte in opdracht van de Rekenkamercommissie concludeerde dat de gemeente Wassenaar financieel gezond is. De gemeente heeft een hoog eigen vermogen en geen schuld. Dat is uniek in Nederland. De lokale woonlasten zijn relatief hoog, en zullen als dit college de in het coalitieakkoord voorgenomen (tot maximaal) 20% verhoging van de OZB doorvoert nog hoger worden.

Sinds 2013 houdt Wassenaar jaarlijks geld over bij de jaarrekening t.o.v. de begroting. Wie deze conclusies leest, heeft moeite om te begrijpen waarom de wethouder Financiën Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) de financiële situatie zo fatalistisch voorstelt. De uitspraak tijdens de  raadsvergadering van 20 september 2022 dat het college ‘niet in control is’ riep vragen op bij de  fractie van D66 en daarom hebben wij dinsdag tijdens de commissie Bestuur en Middelen mondelinge vragen gesteld aan het college. 

Ook het feit dat wethouder Hendrickx de schuld voor de zogenaamde ‘financiële problemen’ volledig neerlegde bij het vorige college deed de wenkbrauwen fronsen. Daarmee had hij ook directe kritiek op twee van de coalitiepartners waarmee hij thans een college vormt. Het was voor ons daarom moeilijk te geloven dat wethouder Hendrickx namens het volledige college sprak. Dit is gisteren gelukkig opgehelderd n.a.v. onze vragen. 

Het huidige college heeft de volledige verantwoordelijkheid in staatsrechtelijke zin overgenomen van het vorige college. De begroting over 2022 is op rechtmatige wijze vastgesteld en over de uiteindelijke realisatie valt nog niks te zeggen, aldus Hendrickx. Het was dus duidelijk dat de wethouder voorbarige conclusies trok op basis van gegevens die hij nog niet heeft. Het was ook duidelijk dat dit niet het standpunt van het college is. Wij zijn blij dat ook dit nu opgehelderd is. 

Er is dus ook geen noodzaak tot nader onderzoek om de vermeende financiële problemen in kaart te brengen. De overdracht van de financiën aan het huidige college heeft namelijk op ordentelijke wijze plaatsgevonden en het overdrachtsdossier dat de ambtelijke organisatie heeft geproduceerd speelde daarbij een belangrijke rol. Het is nu aan het college om samen met de ambtelijke organisatie te werken aan de verbeteringen die het noodzakelijk acht.

Het kan altijd beter, maar de financiële uitgangspositie bij de start van deze raadsperiode was goed. Het is fijn dat dit nu voor iedereen duidelijk is en dat de raad samen met het college kan werken aan wat echt nodig is voor Wassenaar. 

Rogier Krabbendam
Fractie D66 

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top