Skip to content
Fotocredit: Hart voor Meijendel

Dunea wil Poort Meijendel ondanks bedreiging voor natuur

7 oktober 20223 minute read

Het gaat slecht met de natuur in Meijendel & Berkheide. Ook Dunea erkent dit op haar website en in de pers, naar aanleiding van sombere conclusies van onderzoek van de provincie Zuid-Holland. In het Leidsch Dagblad zegt Dunea “gecharmeerd te zijn van een verbod van fossiele auto’s in Meijendel, want dit zou aanzienlijk helpen in de stikstofreductie”.

Toch zet Dunea haar lopende vergunningaanvraag voor de aanleg van een grote waterspeeltuin en de ontwikkeling van Poort Meijendel tot Nationaal Park Hollandse Duinen door. Ontwikkelingen die tot nog meer autoverkeer zullen gaan leiden.

De duinen kampen al jaren met de gevolgen van over-recreatie en veel te hoge stikstofdepositie, mede veroorzaakt door circa 1 miljoen autobewegingen in het natuurgebied. Uit recent onderzoek van de provincie Zuid-Holland blijkt dat circa 65% van de 3 miljoen bezoekers met de auto naar Meijendel komt.

Toch wil Dunea een waterspeeltuin bestemd voor een nieuwe, grote doelgroep aanleggen midden in de beschermde Natura 2000 habitat Grijze Duinen, waarvoor een “sense of urgency ” geldt. Ook moet er een nieuwe Poort van het Nationaal Park komen. Stichting Hart voor Meijendel vindt dit een ondoordacht plan. Onderzoeksbureau NBTC voorspelt de komende jaren`een groei in het kusttoerisme van circa 45%. Dit is los van de effecten van de aanleg van nieuwe voorzieningen zoals een Poort en een waterspeeltuin. Door de hoge bouwopgave in de regio, onze herwaardering van de natuur en het grote gebrek aan recreatiegrond wordt het de komende jaren dus nog veel drukker in Meijendel.

Dunea zou een voorbeeld moeten nemen aan andere Nationale Parken, zoals Zuid-Kennemerland en Hoge Veluwe, die juist nu in actie komen om de natuur te beschermen tegen over-recreatie en waar bezoekerscentra, sport- en speelvoorzieningen buiten de kwetsbare natuur geplaatst worden en wegen in het natuurgebied worden afgesloten. Zo blijft de natuur een rustzone voor dier en mens.

Stichting Hart voor Meijendel doet een dringende oproep aan Dunea om haar ambitie als duinbeheerder “tot de wereldtop van de natuurbeheerders te willen horen” in de praktijk ook daadwerkelijk waar te maken en nu haar vergunningaanvraag voor de waterspeeltuin en Poort Meijendel in te trekken. Beter is het om energie en ons gemeenschapsgeld in te zetten op de ontwikkelingen van bufferzones rondom Meijendel: daar zouden spelende kinderen en sporters een plek moeten kunnen vinden. Stichting Hart voor Meijendel biedt Dunea alle hulp aan om haar te helpen met de ontwikkeling van dit plan zodat er meer nieuwe natuur en recreatiemogelijkheden komen en het duinlandschap van Meijendel (hopelijk) gered kan worden.

De gratis waterspeeltuin wordt met 8 grote speelelementen en hippe uitstraling aanzienlijk groter en aantrekkelijker dan het huidige, zonder vergunningen aangelegde waterspeelplaatsje. De bezoekersaantallen zijn de afgelopen 10 jaar al explosief gestegen naar minimaal 3 miljoen bezoekers per jaar, met name veroorzaakt door de aanleg van het populaire Monkeybos bedoeld voor 6-12 jarigen. De waterspeeltuin wordt nu aangelegd voor 1-6 jarigen, een nieuwe doelgroep. In combinatie met 450 gratis parkeerplaatsen vormt de waterspeeltuin, als het aan Dunea ligt, vanaf volgend voorjaar een nieuwe, gratis toeristische trekpleister midden in de duinen.

Ook de Poortfunctie van het Nationaal Park Hollandse Duinen in oprichting, is lastig te rijmen met natuurbeheer. De verwachting is dat deze Poortfunctie minimaal 20% meer bezoekers gaat trekken, zoals eerder gebeurde bij andere nationaal parken. Dit voornemen staat haaks op het uiterst kritische advies van de Commissie Nationale Parken die adviseert poorten buiten kwetsbare natuurgebieden te plaatsen. De toekenning tot officiële status van Nationaal Park werd mede hierdoor eind vorig jaar afgewezen.

Tags

NatuurbeschermingPoort MeijendelWassenaarWerkgroep Hart voor Meijendel
Gerelateerde artikelen
Back To Top