Skip to content

HartvoorWassenaar: Wassenaarse jongeren en de gemeente

7 oktober 20222 minute read

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben de Wassenaarse jongeren een vertegenwoordiger in de gemeenteraad met een raadslid <20 jaar. 28% van de Wassenaarders is jonger dan 25. Het is dus vreemd dat jongeren voorheen niet werden vertegenwoordigd in het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Door de verkiezingsoverwinning van HartvoorWassenaar is het tij gekeerd.

Skatepark
Afgelopen raadsvergadering dienden wij een motie in over het vernieuwen van de skatebaan aan de G. van Barneveldpark. In 2021 is er een petitie gestart door een skater om de baan te vernieuwen en deze is 465 keer ondertekend. Dit is destijds geagendeerd in een commissievergadering, maar er is verder eigenlijk niets mee gebeurd. Het skatepark bleef zoals het was tot grote teleurstelling van de Wassenaarse skaters. Hier komt nu eindelijk verandering in. De motie is unaniem door de raad gesteund en door alle partijen medeondertekend. Dit geeft het signaal dat elke partij hier wel wat mee wilde doen, maar dat de urgentie niet werd gezien. Volgende maand komt het college met een brief aan de raad over de vervolgstappen in dit proces.

Social media
Op social media wordt er positief gereageerd op de aangenomen motie. Meer dan 650 mensen keken naar een stukje debat dat gepubliceerd is op het Instagram account van HartvoorWassenaar. We merken dat het gebruik van sociale media de kloof tussen de lokale politiek en de jongeren helpt dichten. Daarom zijn wij een zeer actieve partij op sociale media. Niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar gedurende de hele raadsperiode.

What’s next?
De tendens in het dorp is dat er niet altijd positief wordt gesproken over jongeren, maar is dat wel zo eerlijk? Hangjeugd en overlast zijn problemen waar de gemeente voor staat. Maar om de problemen op te lossen moeten we met de jongeren gaan praten. Laten we ervoor zorgen dat zij meer betrokken raken bij de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een jeugdraad. Aankomende raadsvergadering zal HartvoorWassenaar een motie indienen om te onderzoeken of dit haalbaar is. 

De volgende generatie zal het dorp overnemen in de toekomst. Graag net zo mooi, maar liefst mooier dan het al is. Wat we mooi vinden in Wassenaar moeten we koesteren en wat HartvoorWassenaar betreft doen we dat samen met de jongeren. Samen staan we sterker.
 
HartvoorWassenaar, Nicolás Pesman
Solide. Het klopt

IMG 0367
 

 

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top