Skip to content

Sociaal Domein: om ieders welzijn

22 oktober 20222 minute read

Een bijeenkomst van het Sociaal Contact in het Deijlerhuis, de uitreiking van de Groene Paauw in het Raadhuis, Samen-Zijn22 bij Blauw Zwart, een lunch van de Federatie Wassenaarse Ouderen in de Warenar, de onthulling van de Regenboogvlag in de Sporthal, op bezoek bij de Zorgboerderij, de Sportproeverij voor 55-plussers in het zwembad, de opening van het Cultuuranker in de Langstraat, de vrijwilligersproeverij, de klimaattafel en de locale inclusietafel en ook nog de Fresh Air Walk lekker buiten… 

Zomaar een greep uit de activiteiten van de afgelopen weken in ons dorp. Lokaal Wassenaar was erbij en zag dat deze bijeenkomsten zeer waardevol zijn. Wassenaar is weer volop in beweging. En we ontmoeten elkaar weer! We hebben veel inwoners in ons dorp die zich inzetten voor anderen. 

De fractie van Lokaal Wassenaar bereidt zich momenteel voor op de behandeling van de begroting 2023 op 8 november a.s. Wij willen de activiteiten die zo belangrijk zijn voor ons dorp, in maatschappelijke zin, waar mogelijk nog meer ondersteunen. Het aantal mantelzorgers neemt toe, de eenzaamheid neemt toe. Naar verwachting zal de ziekte dementie in Wassenaar helaas ook veel inwoners treffen in de nabije toekomst.

Wij hebben contact gelegd met de mantelzorg-ondersteuner en met de Stichting Rookvrij en Fitter, de professionals die zich bezig houden met het begeleiden van mensen met een verslavingsprobleem. Van hen willen wij weten op welke wijze wij kunnen helpen bij hun werk. Wij zouden echter ook van u graag horen hoe wij u vanuit de gemeente van dienst kunnen zijn. Welke behoeften bestaan er bij u of in uw directe omgeving op zorg- en welzijnsgebied?

Laat het ons weten via fractie@lokaalwassenaar.nl of kom ons spreken. Daartoe is gelegenheid op donderdag 27 oktober van 17.00 – 18.00 uur bij café Broeders, Langstraat 44. Ook voor andere onderwerpen bent u daar uiteraard welkom.

Fractie Lokaal Wassenaar
Altijd in de buurt

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top