Skip to content

Bijeenkomst Vrienden met wethouder Boon over Valkenhorst en de Groene Buffer

26 oktober 20222 minute read

Wethouder Bart Boon (portefeuillehouder fysieke leefomgeving) spreekt op 16 november tijdens een bijeenkomst van de Vrienden van Wassenaar over Valkenhorst en de Groene Buffer tussen Wassenaar en Katwijk. Iedereen is van harte welkom!

‘Valkenhorst’ betreft de plannen van de gemeente Katwijk voor de bouw van 5600 woningen op het voormalige vliegveld Valkenburg tussen Wassenaar en Katwijk. 
De gemeente Wassenaar heeft, net als de Vrienden van Wassenaar, bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan van Katwijk.
Valkenhorst stelt ons dorp voor een enorme uitdaging en zal de komende jaren aandacht en inzet van het college en de raad vragen.

NOTEER DE DATUM. Woensdagavond 16 november 2022 om 20.30 uur in de Warenar te Wassenaar. 

Organisatie: De Vereniging van Vrienden van Wassenaar
info@vriendenvanwassenaar.nl  www.vriendenvanwassenaar.nl

WIE ZIJN WIJ?
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor ons dorp. De vereniging werkt aanvullend op de vertegenwoordigende democratie. Haar doel is op niet-politieke grondslag de leefbaarheid en het  woongenot in de gemeente Wassenaar, ook in het kader van de ruimtelijke  ordening, te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter  van de gemeente Wassenaar gehandhaafd blijft.
 

Tags

Bart BoonBijeenkomstGroene ZoneVrienden van WassenaarWassenaarWethouder
Gerelateerde artikelen
Back To Top