Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

HartvoorWassenaar en de OZB

2 november 20223 minute read

In vier artikelen zullen we deze week ons standpunt betreffende de OZB verhoging uiteenzetten. Dit is het tweede artikel.

 

2. Bestuurskracht en de OZB

Is de Wassenaarse bestuurskracht voldoende?
Nee.
Volstrekt onvoldoende.
We hangen met de nagels aan de muur, en houden het schip met moeite drijvende. Voor projecten is geen capaciteit en de projecten die worden uitgevoerd lopen gigantisch uit de hand. Een heleboel functies van de gemeente worden niet of niet goed uitgevoerd.
In samenwerkingsverbanden kunnen we onszelf nauwelijks en niet sterk genoeg vertegenwoordigen. In ieder samenwerkingsverband wordt dit zo benoemd. En dus kunnen we onvoldoende opkomen voor de belangen van Wassenaar.

Ons ambtelijk apparaat
Inmiddels weten we dat de fusie van de ambtenarenorganisaties een fiasco is geworden. Wij danken de provincie voor het experiment.
Na 2013 is ons gefuseerde ambtelijke apparaat (WODV) alleen maar verder achteruit gegaan. Dat ligt niet aan de individuele ambtenaren. Velen van hen werken hard, doen hun best. Ze houden het schip drijvende.
De oorzaken zijn onvoldoende bestuur, zwak management, te forse bezuinigingen, cultuur van tegenstellingen, afstand tot de Wassenaarders.
Rond 2016 versnelde de achteruitgang doordat achtereenvolgens meerdere burgemeesters voor korte tijd werden benoemd, hetgeen desastreuze gevolgen had. Zij zijn uiteindelijk de baas van het ambtelijke apparaat.

Onder leiding van onze burgemeester is in 2020 met Voorschoten afgesproken dat de samenwerking wordt beëindigd. Per 1 september 2021 is dit daadwerkelijk uitgevoerd. In het jaar rond 1 september 2021 heeft 30-35% van de ambtenaren ontslag genomen. Ondanks dat is het goed dat de afsplitsing plaatsvond. De WODV functioneerde niet.

Ook zijn we heel duidelijk naar de provincie: nu we aan het opbouwen moeten, na de experimenten die de provincie wilde, gaan we even niet zeuren over bestuurskracht.

De huidige staat
In 2021, acht jaar na de fusie, heeft Wassenaar weer zijn eigen apparaat. De staat van dit apparaat is niet goed. Er is te veel bezuinigd. Te veel mensen zijn met hun kennis en kunde weggegaan. Een aantal essentiële functies is niet bezet. Er is in de breedte onderbezetting. Van de 195 plaatsen zijn er meer dan 30 vacatures. Dit zijn vooral beleids-en beheersfuncties. Soms bezet door (dure) tijdelijke krachten. De continuïteit lijdt daaronder. Als voorbeeld: Twee jaar geleden waren er vier verkeersdeskundigen. Alle vier zijn vertrokken en sindsdien hebben meerdere mensen voor kortere tijd de vacatures bezet.
De werkprocessen moeten opnieuw opgebouwd worden.
En daarbovenop: naast het afsplitsen van Voorschoten werd er ook een nieuwe experimentele organisatievorm en wijze van werken geïntroduceerd. Twee reorganisaties tegelijkertijd. In elk willekeurig boekje over reorganisaties staat op pagina 1: Nooit twee reorganisaties tegelijkertijd. Je roept de ellende over je af.

Hoe verder
We hebben 4 jaar om de bestuurskracht op te bouwen die ten minste nodig is om Wassenaar goed te besturen. En daar heb je een sterk en goed ontwikkeld ambtenarenapparaat voor nodig. Een sterk en goed ontwikkeld eigen ambtenarenapparaat krijg je niet voor niets. We denken boven op de vacatures 10 tot 20 extra ambtenaren nodig te hebben. En de ambtenaren die we nodig hebben zijn ook meestal de duurdere.
Inclusief huidige vacatures gaat dat zo’n €1,5mln per jaar extra kosten. Maar dan gaat het gewoon goed draaien. Waar de wettelijke taken goed uitgevoerd worden. En een dorp waarvan de belangen buiten Wassenaar goed vertegenwoordigd worden. We weten nu dat het echt nodig is.

OZB verhoging is dus nodig
We hebben (een deel van) de OZB verhoging nodig om goed voor Wassenaar te functioneren. Dat betekent goede ambtenaren. En we moeten goed functioneren om voldoende bestuurskracht te hebben. En die bestuurskracht moet voldoende zijn om onze zelfstandigheid te behouden.

Nel Westgeest
Hans Kienstra
Nicolas Pesman
Ber Wesselingh
Francoise van Leeuwen
Irma van der Marel
Pasquale van Vliet
Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

 

 

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top