Skip to content

D66 vraagt aandacht voor problemen verenigingen en maatschappelijke organisaties vanwege hoge energiekosten

4 november 20222 minute read

Kwetsbare inwoners, maar ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen komen door de stijging van de energiekosten en de extreem hoge inflatie met de bijbehorende prijsstijgingen, ook voor eerste levensbehoeften, steeds verder in de problemen.

D66 is blij dat er deze week op initiatief van de PvdA gesproken is binnen de commissie Mens & Maatschappij over energiearmoede in Wassenaar en dat het college hier actief mee aan de slag is gegaan. D66 vroeg hier tijdens de raadsvergadering van 18 oktober ook al aandacht voor. Toch zullen hiermee nog niet alle inwoners geholpen zijn, want mensen met een uitkering of een laag inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben recht op de energietoeslag. Daarnaast geldt een algemene regeling in november en december met een extra bijdrage van 190 euro en vanaf 1 januari is er een prijsplafond. Of dit voldoende zal zijn moet echter nog blijken.

Ook wijk- en sportverenigingen hebben het in Wassenaar moeilijk met de stijgende energiekosten. Goed dat het Sportcontact Wassenaar aandacht vraagt bij de aangesloten verenigingen zich te melden hoe het er bij hen financieel voorstaat. Wellicht zou de gemeente ook hier kunnen helpen door bijvoorbeeld de huur (tijdelijk) te verlagen of juist verenigingen te helpen met het versneld verduurzamen en het zo besparen van energie en geld. Want het water staat sommige verenigingen en maatschappelijke organisaties al aan de lippen. Vaak is het clubhuis of pand niet in eigen bezit en is energiebesparing daardoor lastig. Daar waar de gemeente eigenaar is brengt dit een verantwoordelijkheid mee.

Het noodgedwongen besparen op energie maakt dat beter isoleren meer en meer noodzakelijk wordt en investeringen zich steeds sneller terugverdienen. Nu de nood zo hoog is, is hulp vanuit de gemeente wenselijk, juist ook voor het overeind houden van het maatschappelijk middenveld in Wassenaar. D66 wil hier, zeker in deze Nationale Klimaatweek, extra aandacht

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top