Skip to content

CDA en VVD gedeputeerden kiezen voor Zuid-Hollandse aanpak van het stikstofbeleid

8 november 20222 minute read

Gedeputeerden van Zuid-Holland Meindert Stolk (land- en tuinbouw, CDA) en Jeannette Baljeu (stikstof, VVD) zijn voornemens gezamenlijk met de boeren te willen streven naar gebieds-oplossingen op maat.

Met het rapport van Johan Remkes in de hand is het tijd om het verloren vertrouwen terug te winnen, stellen ze. “Zuid-Holland is te gevarieerd voor een eenzijdige aanpak. Zelf hadden we al drie gebiedstypen aangewezen; de zuidwestelijke delta, de veenweiden en het kustgebied. Daarin sturen
we op hoofdlijnen, die we in de regio verder differentiëren in samenspraak met de betrokkenen. De stikstof-aanpak is voor ons geen dictaat. Het is een samenspel”, aldus Stolk.

Stolk was vorige week aanwezig op de thema-avond van CDA Nissewaard waar ook over de aanpak van het stikstofbeleid werd gesproken. De aanwezigen herkenden dat het vertrouwen tussen de overheid en de sector ernstig geschaad is. Stolk verwees naar de provinciale aanpak die op 1 juli 2023
in duidelijke planvorming gereed moet zijn. “Neem als sector nu al initiatief om je gezamenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op te verwachten regelgeving ook al is nog veel onduidelijk”, stelde Stolk.

Ook Jaco Kastelein, woordvoerder stikstof van de CDA- Statenfractie, beaamt dit. “Het is altijd beter dat de agrarische sector een stap voorwaarts zet. De provincie moet een goed plan omarmen en zorgen dat er voldoende tijd is om het in te vullen. Bij het invullen van de opdracht moet er oog zijn voor verdiencapaciteit en kansen voor jonge ondernemers, dit is de voorwaarde om er een succes van te maken”.

Een aangenomen motie van het CDA-Nissewaard riep het college op om actie te ondernemen en met een initiatief te komen voor een overleg met de landbouwsector, natuurorganisaties en de provincie. Het doel daarvan is om partijen samen te brengen tot een gebiedsgerichte aanpak die rekening houdt
met alle betrokken belangen. Het CDA-Nissewaard is blij dat zij met de themabijeenkomst van vorige week een bijdrage kan leveren aan herstel van het vertrouwen.

Tags

CDA Zuid-HollandIngezondenProvinciale StatenProvincie Zuid Holland
Gerelateerde artikelen
Back To Top