Skip to content
Overleg tijdens een schorsing van de gemeenteraad dinsdagavond. Fotocredit: redactie Wassenaarders

Volgend jaar géén OZB-verhoging; raad stelt begroting vast

10 november 20223 minute read

De voorgestelde OZB-verhoging van 20% gaat niet door. Volgend jaar is daarvan geen sprake. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering die gisteravond, als vervolg op de beraadslagingen van dinsdag, werd voortgezet. Een amendement (wijzigingsvoorstel) waarin het schrappen van de OZB-verhoging werd voorgesteld, was ingediend door het CDA, PvdA, D66 en DLW en kreeg voldoende steun binnen de gemeenteraad, óók van coalitiefractie VVD.

Of sprake is van een OZB-verhoging in 2024 en verder zal op dat moment moeten blijken, staat in het amendement. Een petitie van het CDA leverde 1212 Wassenaarse steunbetuigingen tegen de OZB-verhoging op.

Het gevolg van het schrappen van de OZB-verhoging betekent dat een streep gaat door diverse ambities van het college. Tijdens de raadsvergadering verwoordde Sonja Hibbert (GroenLinks) hierover haar teleurstelling. “Alle ambitie op het gebied van fysieke leefomgeving en klimaat is nu uit de begroting gehaald. Wij stemmen tegen deze begroting.” Het cancelen van de OZB-verhoging en daarmee het wegvallen van extra financiële middelen heeft veel impact op de plannen van haar partijgenoot en wethouder Aart van Sloten. Naast Sonja Hibbert (GroenLinks) stemde raadslid Annemarie Hofman – de Raad (LokaalWassenaar) op persoonlijke titel tegen het aannemen van de begroting. De overige raadsleden stemden voor de begroting. Dat deed ook de raadsfractie van Hart voor Wassenaar, ondanks het niet doorgaan van de OZB-verhoging. Fractievoorzitter Pascale van Vliet: “De gemeente Wassenaar heeft een begroting nodig en daarom stemmen wij voor.”

Welke implicaties het afschieten van de OZB-verhoging heeft op de verhoudingen binnen het college is nog niet geheel duidelijk. Vooralsnog heeft het afstemmen van de 20% OZB-verhoging, mede door toedoen van coalitiefractie VVD, nog niet geleid tot de val van het college. De oproep aan het einde van de raadsvergadering van de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester De Lange, ‘om met elkaar in gesprek te blijven’ lijkt te zijn gehoord.

Energiecompensatie
Het amendement over de energiecompensatie, dat de aanleiding vormde voor voortzetting van de raadsvergadering op woensdagavond, opnieuw in stemming gebracht. Dit keer maakte dit amendement van de PvdA, D66, DLW en CDA getalsmatig wel verschil en kreeg het een meerderheid van de stemmen.

Doordat het amendement is aangenomen is de gemeenteraad akkoord gegaan met het toekennen van een eenmalige uitkering aan huishoudens met een inkomen variërend van 120 tot 150% van het sociaal minimum. Deze uitkering bedraagt 500 euro per huishouden. De benodigde financiële dekking wordt uit de algemene reserve gehaald.

Moties en andere amendementen
Dinsdag is een groot aantal moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Het onderwerp daarvan betrof niet alleen de OZB-verhoging. Zo komt er een onderzoek naar de realisatie van een lokaal Wassenaars museum, wordt volgend jaar een openbare WC-unit gerealiseerd. In de winkelcentra en andere openbare plekken wordt werk gemaakt van het planten van nieuwe bomen. En volgend jaar wordt ook de verhoging van de Toeristenbelasting geëvalueerd met betrokkenen.

In een aantal gevallen bleek bij de stemming over de moties dat opnieuw sprake was van een evenveel stemmen voor als tegen de desbetreffende motie. Dat was verder niet van invloed op de raadsvergadering. De desbetreffende moties worden opnieuw ter stemming gebracht tijdens de raadsvergadering in december.

 

Tags

BegrotingBegrotingsbehandelingGemeentebegrotingGemeenteraadOZB
Gerelateerde artikelen
Back To Top